Meer faillissementen door hogere bouwkosten

5 februari 2019

De bouwkosten stijgen hard. Er is namelijk te weinig personeel. Daarom moeten bouwbedrijven steeds vaker zzp’ers inhuren, en zij zijn een stuk duurder geworden dan eerder. Ook de prijzen van bouwmaterialen schieten omhoog. Die stegen vorig jaar met 3 procent, terwijl dat in 2017 nog maar 1,7 procent was. Als gevolg van deze stijgende kosten, zijn er steeds meer faillissementen door hogere bouwkosten. Vorig jaar, tussen mei en december, waren dat er maar liefst 222.

Ook architecten hebben last van hogere kosten

Ook architecten merken de nadelige gevolgen van de stijgende bouwkosten op. Zij maken ontwerpen, die al later te duur blijken te worden door de hogere prijzen. Zij moeten daardoor weer nieuwe, eenvoudiger ontwerpen maken zodat het project binnen het budget blijft. Dit kost de architecten ook veel geld omdat ze de extra ontwerpen niet altijd vergoed krijgen, zo zegt de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Als gevolg van deze situatie, zal de groei in de bouw en bij de architecten flink afnemen. De bouw groeide in 2018 nog met 7 procent. ABN Amro schat in dat dit in 2019 nog maar 4 procent is. En de prognose voor 2020 is een groei van nog maar 2,5 procent. Dit geldt ook voor de architecten. Zij maakten in 2018 een groei door van 5,8 procent. Volgens ABN Amro is dit in 2019 nog zo’n 4 procent.

Meer faillissementen door hogere bouwkosten

Projecten goedkoper maken lukt nauwelijks

Bouwprojecten moeten dus vaak goedkoper gemaakt worden dan eerst de planning was. Dit is vaak moeilijker dan het lijkt. Vooral bij particulieren is dit merkbaar. Michel Geertse van BNA zegt dat particuliere klanten vaak verwachten dat ze voor 200.000 euro wel een huis kunnen laten bouwen. Maar vaak blijkt dat met hun wensen het huis al gauw 400.000 euro kost. Dat is nu namelijk de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning. Er moet dan heel veel veranderd worden aan het ontwerp om binnen het budget te blijven. Dit is vaak lastig en gaat veel verder dan een andere baksteen kiezen.

Opnieuw aanbesteden

Ook bij grotere projecten zijn de hogere kosten merkbaar. De gemeente Lelystad laat de bouw van hun onderwijscampus opnieuw aanbesteden omdat het eerdere plan te duur is geworden. Het was voor de architect en de aannemer niet mogelijk om verder te snijden in het ontwerp om de kosten te drukken.

Bron: FD.nl