Materiaalkosten stijgen aanzienlijk in de bouwsector

22 februari 2024

De bouwkosten voor tussenwoningen zijn aanzienlijk gestegen, voornamelijk door toenemende materiaalkosten. Volgens gegevens van het Arnhemse kennisinstituut BDB bedroegen de totale bouwkosten voor een tussenwoning gemiddeld €154.500 op 1 januari van dit jaar, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiaalkosten als drijvende kracht achter kostenstijgingenHuizenkopers in problemen door oplopende bouwkosten

Een opmerkelijk fenomeen is dat materiaalkosten nu de grootste drijvende kracht zijn achter de kostenstijgingen in de Nederlandse woningbouw. Dit verschuift de focus van arbeidskosten naar materialen, wat sinds 2020 voor het eerst in een eeuw plaatsvindt. De schaarste aan grondstoffen draagt hier sterk aan bij.

Impact van de oorlog in Oekraïne op bouwmaterialen

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn bouwmaterialen zoals beton, staal en bakstenen duurder geworden vanwege energie- en leveringsproblemen. Dit heeft de prijs van bouwmaterialen verder opgedreven, waardoor de bouwkosten zijn gestegen.

Discrepantie tussen bouwkosten en verkoopprijs van woningen

Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de bouwkosten van een tussenwoning en de uiteindelijke verkoopprijs. Dit verschil, dat bijna drie ton kan bedragen, wordt deels verklaard door grondkosten en door kosten die niet worden meegerekend in de bouwkosten, zoals vergunningen.

Invloed van grond- en ontwikkelingskosten

De kosten van grond en het bouwrijp maken ervan dragen significant bij aan het verschil tussen bouwkosten en verkoopprijs. Deze kosten, samen met btw, architectuurkosten en andere bijkomende uitgaven, vormen een belangrijk deel van de uiteindelijke prijs van een woning.

Bevorderen van marktwerking voor kostendruk

Onderzoek wijst uit dat de nieuwbouwmarkt weinig transparant is, met een concentratie van grond en claims in handen van enkele grote bouwondernemingen. Marktwerking kan de kosten drukken, en open biedprocessen bij gronduitgifte worden geadviseerd om consumentenschade te beperken.

Het stijgen van materiaalkosten en de invloed van grond- en ontwikkelingskosten vormen grote uitdagingen in de bouwsector. Om de kosten onder controle te houden, zijn transparantie en bevordering van marktwerking essentieel.

Bron: fd.nl