De maakindustrie heeft ook ruimte nodig

13 februari 2022

Gemeenten proberen alles om ruimte te vinden voor het realiseren van nieuwe woningen om de woningnood op te lossen. Hierdoor dreigt de maakindustrie in de knel te komen. Als industrieterreinen moeten worden opgeofferd voor nieuwe woningen kunnen bedrijven straks nergens meer heen en dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Ambachtelijke bedrijven leveren namelijk veel werkgelegenheid op voor mensen met een praktijkgerichte opleiding.

De maakindustrie moet ruimte houden in gemeenten ondanks wensen voor woningbouw

Gemeenten zoeken naar ruimte voor woningen

Steeds meer gemeenten proberen ruimte te vinden voor woningen op industrieterreinen. Amsterdam heeft plannen voor de nieuwe wijk Haven Stad die in het Westelijk Havengebied moet komen. Ook in Zaanstad zijn er plannen om te bouwen op locaties waar nu industrie is gevestigd. Bedrijven moeten verhuizen of hun activiteiten zodanig aanpassen dat omwonenden er geen hinder van hebben. Bedrijven verkeren daardoor in grote onzekerheid en vragen zich af of investeren nog wel zinvol is als niet zeker is of ze hun activiteiten kunnen voortzetten.

Bouwen in regio’s met meer ruimte

In de Meteropoolregio Amsterdam zouden 220.000 extra woningen moeten worden gebouwd. Maar het is belangrijk om daarbij de belangen van de maakindustrie niet uit het oog te verliezen. Als er geen ruimte is dan moet er volgens deskundigen naar andere opties worden gekeken, zoals bijvoorbeeld meer woningbouw in regio’s waar nog wel ruimte is. In het geval van Amsterdam kan daarvoor bijvoorbeeld naar Flevoland worden gekeken.

Bron: Het Financieele Dagblad