Leegstand in rijke wijken vraagt om een snelle oplossing

20 februari 2022

De overheid heeft al jaren aandacht voor probleemwijken. Hier wordt geld in gepompt om het leefklimaat te verbeteren. Maar er moet ook aandacht komen voor de rijkere wijken. Er is veel leegstand in het hogere segment woningen. In Rotterdam bedroeg die leegstand in 2021 bijna 9%. Het gaat om woningen met een huurprijs vanaf 1250 euro per maand. Deze huizen zijn vooral bedoeld voor rijke senioren en voor expats. Maar het aanbod is duidelijk groter dan de vraag. Eerdere berichten in de media dat deze woningen langdurig leeg staan omdat er minder vraag dan aanbod is leidden tot grote verontwaardiging. Hoe kan het bestaan dat er woningen langdurig leeg staan terwijl in Nederland zoveel mensen wanhopig op zoek zijn naar een huis?

Leegstand in rijke wijken van Rotterdam vraagt om een snelle oplossing

Aanpak van wijken voor de leefbaarheid

Rotterdam doet daarentegen wel zijn best om wijken die nu gekenmerkt worden door armoede en criminaliteit leefbaarder te maken. Wijken als de Tarwewijk, de Afrikanerwijk en Feijenoord staan nadrukkelijk in de kijker. Er wordt gesloopt en nieuwbouw gepleegd en bepaalde groepen zoals mensen met een crimineel verleden worden er geweerd. Dit alles om de samenstelling van de bewoners meer gevarieerd te maken. Dit beleid leidde tot veel protesten. Mensen konden niet in de buurt van hun familie wonen, omdat bijvoorbeeld ook werkloosheid een voorwaarde is voor weigering. Daarnaast werden veel mensen gedwongen te verhuizen uit buurten waar ze al tientallen jaren woonden omdat de wijk werd gesaneerd.

Beleid voor rijke wijken

De overheid moet beseffen dat ook de leegstand in het hogere segment woningen een probleem wordt. Er moet beleid worden ontwikkeld om deze leegstand aan te pakken. De leegstaande woningen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan studenten of arbeidsmigranten die nu met geen mogelijkheid een woning kunnen vinden in Rotterdam. De overheid zou moeten werken aan regels waardoor het voor de verhuurders aantrekkelijk wordt om hun leegstaande woningen, desnoods tijdelijk, te verhuren aan groepen die op dit moment staan te springen om een dak boven hun hoofd.

Bron: NRC