Lang niet alle kantoorpanden hebben per 1 januari 2023 energielabel C

31 oktober 2022

Minister De Jonge (VRO) legde eigenaren van kantoorpanden de verplichting op om per 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben. Nu 2022 op zijn eind loopt blijkt dat dit voor de helft van de kantoren niet gaat lukken. De minister heeft de Tweede Kamer hiervan in een brief op de hoogte gesteld.

Afspraken uit 2013

In 2013 werd afgesproken dat kantoorpanden vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Naar nu blijkt voldoet slechts een krappe 50% aan deze norm. De rest heeft een lager energielabel of zelfs nog helemaal geen label. Dat laatste geldt voor 39% van alle kantoren. Tien procent van de kantoren met een energielabel heeft een lagere score dan C.

 

Handhaving door gemeenten

Minister De Jonge doet een oproep aan gemeenten om de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 te gaan handhaven. Een gemeente kan een kantoorgebouw laten sluiten als de eigenaar weigert om maatregelen te nemen. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze akkoord gaan met voorgestelde maatregelen van de eigenaar om een pand energiezuiniger te maken. Veel kantoren worden verhuurd. De huurder is dan de dupe van sluiting, niet de eigenaar.

Bron: Het Financieele Dagblad