Laag animo onder particuliere beleggers voor verduurzaming vastgoed

10 juni 2024

Veel beleggers vinden verduurzaming te duur, overwegen verkoop of vinden hun pand al goed genoeg

Uit een studie van Handelsbanken en Kantar blijkt dat twee derde van de particuliere vastgoedbeleggers niet van plan is geld te investeren in de verduurzaming van hun panden. De hoge kosten, overwegingen om te verkopen, problemen met financiering en de perceptie dat hun pand al duurzaam genoeg is, worden hiervoor als redenen genoemd.

Noodzaak energielabels nog niet overal ingezien

Wery Hegge, regiodirecteur van Handelsbanken Nederland, noemt het “opvallend dat de noodzaak om energielabels van woningen te verbeteren nog niet door iedereen wordt gezien.” Hij benadrukt dat verhuurders met duurzamere panden een hogere huurprijs kunnen vragen en dat panden met een beter energielabel ook makkelijker te verkopen en te financieren zijn. Bovendien, “stellen banken steeds meer voorwaarden aan het energielabel bij (her)financiering.”

Grotere bereidheid bij lage energielabels

De studie toont aan dat de bereidheid om te verduurzamen groter is onder beleggers met panden die een relatief laag energielabel hebben. Van de ondervraagden bezit 41% vastgoed met minimaal label B. Hiervan is 28% bereid te investeren in verduurzaming, terwijl dit percentage bij beleggers met label C of lager op 38% ligt.

Kosten grootste obstakel

Een van de meest genoemde redenen om niet te investeren in een zuiniger energielabel, is dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Bijna de helft van de particuliere beleggers met een label C of lager noemt de kosten als reden om niet te verduurzamen. Bovendien vindt meer dan een kwart van de beleggers met een C- of D-pand en 17% van de eigenaren van een E-, F- of G-pand hun vastgoed al duurzaam genoeg.

Bron: fd.nl