Kunnen sociale huurders straks nog zonnepanelen voor hun woning betalen?

18 mei 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken is voornemens om de subsidie voor zonnepanelen te versoberen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over dit voornemen, omdat de angst bestaat dat met name huurders van sociale huurwoningen straks geen zonnepanelen meer kunnen laten plaatsen vanwege de hoge kosten. De Kamer is van mening dat zonnepanelen moeten ‘lonen’. Dat komt in het gedrang als de subsidie voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen sterk wordt verlaagd.

Afbouw salderingsregeling vanaf 2023

Tot nu toe konden eigenaren van zonnepanelen gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Deze subsidie voor zonnepanelen is naar de mening van de regering te riant geworden. Vooral omdat zonnepanelen inmiddels een stuk goedkoper zijn geworden. Eigenaren konden het teveel aan stroom dat ze opwekten met hun zonnepanelen opslaan en dit op een later moment gebruiken. De huidige regeling kost de regering gemiddeld zo’n 40 miljoen euro per jaar. Dat bedrag moet omlaag volgens het kabinet. De bedoeling is dat het salderen vanaf 2031 volledig is afgeschaft. Zonnepaneel bezitters krijgen dan alleen nog een kleine vergoeding van het energiebedrijf als ze meer stroom opwekken dan ze zelf nodig hebben.

Kunnen sociale huurders straks nog zonnepanelen voor hun woning betalen

Huurders willen niet wachten op rendement

Huiseigenaren, die doorgaans langer in hun huis wonen dan huurders, zijn misschien nog wel bereid om wat langer te wachten totdat hun zonnepanelen rendabel worden als de subsidie wordt versoberd. Maar voor huurders, en zeker mensen die in een sociale huurwoning zitten en het dus vaak al niet breed hebben, is de bereidheid om jaren te moeten wachten totdat hun zonnepanelen wat opleveren vaak veel minder groot. Dit zorgt ervoor dat het draagvlak voor het plaatsen van de panelen vermindert. Vooral D66 zet hier vraagtekens bij. De partij heeft daarom verantwoordelijk minister Wiebes om nadere uitleg gevraagd en de subsidie voor zonnepanelen nogmaals te bekijken.

Bron: NRC Next