Wat kun je doen bij intimidatie op het werk?

22 juli 2019

Er zijn verschillende manieren waarop een werknemer op het werk kan worden geïntimideerd. Een collega die gaat schelden, een leidinggevende die tegen een ondergeschikte staat te schreeuwen of bedreigingen uit die verre van fair zijn, het komt helaas vaker voor dan je misschien denkt. Maar ook andersom komt het voor. Er zijn ook ondergeschikten die uitvallen tegen een leidinggevende. En die schrikt daar soms zo hard van dat hij of zij niet weet hoe te handelen.

Rustig blijven, is het advies van Jan Hille Noordhof, organisatieadviseur en schrijver van het boek “Waarom zeggen we niet wat we vinden?”. Volgens hem had de manager hierop moeten reageren met de opmerking “Ik begrijp dat je heel boos bent, maar met schreeuwen lossen we het probleem niet op. Of we gaan nu rustig praten, of we maken een afspraak voor een later moment”.

Een onveilige situatie op het werk

Vakbonden FNV en Vawo hebben onderzoek gedaan onder medewerkers van universiteiten. Van de ruim 1.000 respondenten gaf de helft aan wel eens te maken te hebben gehad met een onveilige situatie als het om intimidatie gaat. 40% van degenen die reageerden had hier zelf wel eens persoonlijk mee te maken gehad en een even grote groep werkte nog steeds in zo’n situatie. Dit zijn best schokkende cijfers die om een oplossing vragen. Maar dat is vaak erg lastig.

Ga het gesprek aan

Zeker als er sprake is van een gezagsverhouding en de leidinggevende degene is die het grensoverschrijdend gedrag vertoont, is het lastig om hierover het gesprek aan te gaan. Het hangt ook sterk af van de bedrijfscultuur. Ook als die open en familiair is kan er sprake zijn van intimidatie, bijvoorbeeld in de zin van manipulatief gedrag of roddelen. Veel bedrijven hebben vandaag de dag een vertrouwenspersoon in dienst die in voorkomende gevallen als intermediair kan optreden. Niets doen en de situatie laten voortduren kan leiden tot stress en uiteindelijk tot lichamelijke klachten. Het is in het belang van beide partijen om dit te voorkomen.

Bron: Het Financieele Dagblad