Kopers woningen Houtse Akker in Helmond eindelijk gecompenseerd

13 juli 2021

Het begon zo mooi, het woningbouwproject in de wijk Houtse Akker in Helmond. Er zouden 26 energieneutrale woningen worden gebouwd. Vanwege verschil van mening tussen projectontwikkelaar Eye & Earth en de bouwer ging dat echter helemaal mis. De huizen, die in het voorjaar van 2019 zouden worden opgeleverd werden nooit afgebouwd. De kopers, grotendeels jonge gezinnen, zaten zonder woonruimte. Vaak was de huidige woning al verkocht zodat ze letterlijk op straat stonden. Ze zochten hun heil bij familie of huurden een stacaravan om toch in ieder geval een dak boven het hoofd te hebben.

Huizen in slechte staat

De zaak sleepte zich voort en de kopers kregen begin 2021 een nieuwe tegenslag te verwerken. De half voltooide woningen in Houtse Akker verkeerden inmiddels in een dusdanig slechte staat dat alleen sloop nog een optie was. Uit extern onderzoek bleek dat de gemeente niet nalatig was geweest, noch bij het verlenen van de vergunning, noch bij het bouwtoezicht. Maar desondanks was de gemeenteraad van mening dat de gedupeerde kopers tegemoet moest worden gekomen. Wethouder Erik de Vries licht toe dat de kopers geen schuld treft. Ze zijn op geen enkel punt nalatig geweest. Ze werden de dupe van een zeer vervelende samenloop van omstandigheden.

Kopers woningen House Akker in Helmond eindelijk gecompenseerd

Projectontwikkelaar is hoofdverantwoordelijke

Het college van B&W van Helmond is van mening dat projectontwikkelaar E&E verantwoordelijk is voor het mislukken van het project. Wethouder De Vries en burgemeester Blanksma hebben zich persoonlijk ingespannen om voor de belangen van de kopers van de woningen op te komen. Na intensief overleg met E&E betaalt de projectontwikkelaar in totaal 2 miljoen euro. Projectontwikkelaar BanBouw deed vervolgens een bod op de grond van 3,3 mln euro zodat dit kan worden herontwikkeld. Daarnaast wil de gemeente Helmond in totaal 520.000 euro in het fonds voor de gedupeerden storten.

De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een beslissing. Als alles rond komt hebben alle 26 gedupeerde kopers van de woningen in Houtse Akkereen verlies van 16.000 euro. Nog steeds een fors bedrag, maar veel minder dan de aanvankelijk begrote 289.000 euro per koper. De gedupeerde kopers krijgen straks het eerste recht van koop van de woningen die BanBouw gaat realiseren. Of ze daar gebruik van maken is aan hen. De woningen zullen zeker duurder zijn, en worden niet energieneutraal. Voor een aantal kopers zal de locatie sowieso geen optie meer zijn vanwege de bittere nasmaak van het debacle.

Bron: Eindhovens Dagblad