Koopsubsidie moet starter op de woningmarkt op weg helpen

13 februari 2023

Het is voor starters nog steeds erg lastig om een koophuis te bemachtigen. De Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu opgedragen hier iets aan te doen. Er komt een koopsubsidie voor starters. De regeling moet gaan lijken op de premie-A woningen uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ook toen waren koopwoningen onbetaalbaar voor mensen met een lager inkomen.

Premie voor lagere inkomens

De koopsubsidie moet beschikbaar worden voor mensen met een laag inkomen van maximaal twee keer modaal. Net zoals bij de vroegere premie-A woning moet de subsidie worden terugbetaald als de woning wordt verkocht. Dankzij deze premie kunnen woningen onder de gevraagde prijs worden gekocht door starters. Projectontwikkelaars lijden hierdoor dus geen verlies. De regeling moet ervoor zorgen dat zij betaalbare woningen blijven bouwen. Zonder de koopsubsidie zouden dit soort projecten te weinig rendement opleveren.

Koopwoningen nog steeds te duur

De huizenprijzen dalen sinds de tweede helft van 2022. Maar hier staat een fors gestegen hypotheekrente tegenover. Daardoor kunnen starters vaak nog steeds de koopwoning waar zij naar op zoek zijn niet betalen. Koopwoningen die wel betaalbaar zijn, zijn vaak niet geschikt. Een jong gezin heeft bijvoorbeeld niets aan een tweekamerappartement. Op initiatief van het CDA in de Tweede Kamer wordt er nu een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen in het leven geroepen. In het fonds wordt 40 miljoen euro gestort. Het is de bedoeling dat de koopsubsidie voor starters deels uit dit fonds komt. De andere 50% wordt betaald door de verkoper, dus de projectontwikkelaar of de gemeente die de woning te koop aanbiedt.

Koopsubsidie moet starter op de woningmarkt op weg helpen

Voorkomen van prijsopdrijving

Critici stellen dat dergelijke subsidieregelingen ervoor zorgen dat de prijs wordt opgedreven. Dat gebeurde onder andere ook met de ‘jubelton’ voor jonge starters en de verlaging van de overdrachtsbelasting. Minister De Jonge stelt daarom extra voorwaarden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 2 keer modaal. De koopwoning mag maximaal 355.000 euro kosten. Daarbij moeten alle mogelijkheden om de woning betaalbaar te houden zijn ingezet. De korting bedraagt maximaal 50.000 euro. Voor dit maximum is gekozen om kopers niet in de problemen te brengen. De subsidie moet bij verkoop immers worden terugbetaald. Wanneer kopers om dringende redenen de woning al snel weer moeten verkopen, zoals baanverlies of relatiebreuk, kan dit anders leiden tot forse financiële problemen.

Start regeling in 2023

Minister De Jonge wil de nieuwe regeling voor koopsubsidie voor starters nog in 2023 laten ingaan. De komende maanden wordt overlegd onder welke voorwaarden de subsidie wordt toegekend. De Tweede Kamer debatteert er in februari over om hun wensen aan de minister mee te geven.

Bron: Het Financieele Dagblad