Wonen en klimaat belangrijke thema’s voor nieuw te vormen kabinet

28 november 2021

Er ontstond flinke paniek toen fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een notitie over de vorming van een nieuw kabinet per ongeluk in de trein liet liggen. Het stuk kwam in handen van de Volkskrant en belandde vervolgens uiteraard ook bij andere nieuwmediums. Hoewel de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten hun best deden te beweren dat het stuk allang achterhaald was, blijkt dat de contouren voor het nieuw te vormen kabinet er toch duidelijk uit te halen zijn.

Wonen en klimaat zijn belangrijke thema’s

Uit de notitie blijkt dat VVD en CDA miljarden willen reserveren om de woningmarkt te stimuleren en om de klimaatdoelen te halen. In het document wordt gesuggereerd om bedrijven meer te laten betalen voor de uitstoot van CO2. Daarnaast wordt voorgesteld om de verhuurderheffing, een heffing die woningcorporaties momenteel aan het Rijk afdragen, te verlagen. In ruil daarvoor moeten de corporaties meer investeren in het bouwen van sociale woningen. Huurinkomsten van commerciële verhuurders worden volgens het werkelijke rendement belast en gaan dus flink omhoog. Het Rijk zou de regie moeten krijgen over grote woningbouwprojecten om op die manier de koop- en huurprijzen in toom te houden. Wel moet worden opgemerkt dat het document eind september werd gepresenteerd. Op dat moment liepen er nog onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA.

Afspraken lastig terug te draaien

Hoewel de fractievoorzitters van CDA en VVD hun best doen om te stellen dat de notitie over de vorming van een nieuw kabinet die Gert-Jan Segers liet slingeren inmiddels achterhaald is, is de kans groot dat afspraken die hierin genoemd worden wel degelijk verder worden uit onderhandeld. Het geeft vooral D66 en ChristenUnie de mogelijkheid om meer uit de onderhandelingen te halen om hun kiezers tegemoet te komen.

De koers van het nieuw te vormen kabinet wordt steeds duidelijker

Grootse plannen voor de woningmarkt

VVD en CDA willen dat er tot 2030 ongeveer 1 miljoen woningen bij komen. Hiervoor moet een aparte minister van Wonen worden aangesteld. Die moet ervoor zorgen dat het Rijk weer meer een regiefunctie krijgt bij het realiseren van woonprojecten. Om de CO2 uitstoot met minstens 55% te verminderen in 2030 moeten er bindende afspraken komen met de 20 meest vervuilende bedrijven in Nederland, aldus de plannen van CDA en VVD. Ook worden er als de plannen doorgaan meer kerncentrales gebouwd. Er moeten fondsen komen voor tientallen miljarden euro’s om alle plannen te kunnen uitvoeren. Hieronder valt ook een fonds van 14 tot 19 miljard euro om boeren uit te kopen. Zo moet de uitstoot van stikstof worden teruggedrongen.

Nog geen reactie overige partijen

Politieke partijen die niet mee onderhandelen over een nieuwe regering, zoals GroenLinks en PvdA, willen niet reageren op de inhoud van het stuk. Veel zaken worden hierin immers nog niet besproken. Hoeveel geld gaat er naar de zorg? Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek? Daar komt bij dat er de komende periode ongetwijfeld compromissen worden gesloten om de vier partijen die de nieuwe regering moeten gaan vormen nader tot elkaar te brengen. Wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn en hoe het regeerakkoord er echt uit gaat zien blijft dus afwachten.

Bron: Het Financieele Dagblad