Klimaatadaptatie: samenwerking tussen verzekeraars en waterschappen

8 januari 2024

De gezamenlijke inspanningen van verzekeraars en waterschappen om Nederland te behoeden voor klimaatschade worden belicht. Terwijl het kabinet zich op toekomstige klimaatschade moet richten, benadrukken zij de noodzaak van preventie en samenwerking.

Gezamenlijke aanpak

Verzekeraars en waterschappen slaan de handen ineen om het belang van klimaatadaptatie te benadrukken. De directeur van het Verbond van Verzekeraars, Geeke Feiter-Van Heuvelen, en de voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van de Sande, benadrukken de cruciale rol van zowel watermanagement als verzekeringen bij het omgaan met klimaatverandering.

Preventie en risicobeheerVerzekeren tegen klimaatschade wordt flink duurder

De partijen zien preventie als de sleutel tot het beperken van klimaatschade. Watermanagers moeten, met krachtige overheidssteun, zorgen voor bescherming tegen voorzienbare klimaatschade, terwijl verzekeraars de onvermijdelijke gevolgen moeten dragen. Hierbij is een krachtig overheidsbeleid en klimaatbestendige bouw cruciaal.

Kritiek op huidige praktijken

Kritiek wordt geuit op de huidige woningbouwplannen, met name in kwetsbare gebieden zoals uiterwaarden. Zorgen over de woningnood worden aangevuld met oproepen om verstandig te bouwen en klimaatbestendige regelgeving te implementeren.

Verzekeringen en onvoorziene klimaatschade

De verzekeraars beloven transparantie en uitbetalingen bij schade als gevolg van klimaatverandering, maar benadrukken de onverzekerbaarheid van grootschalige calamiteiten zoals het bezwijken van primaire keringen. Hier is overheidsondersteuning noodzakelijk.

Klimaatveranderingseffecten

Toenemende schade door regen, hagel en valwinden als gevolg van klimaatverandering wordt besproken. Verzekeraars zijn voorbereid op grotere schade door deze extremere weersomstandigheden.

Preventie op burgerniveau

Bewoners worden opgeroepen alert te zijn op risico’s en tijdig waarschuwingen te ontvangen. Bewustwording en acties op lokaal niveau kunnen de schade bij dreigend gevaar aanzienlijk verminderen.

Bron: nrc.nl