Ander klimaat, anders bouwen: de impact van klimaatverandering op de bouwsector

19 oktober 2023

Klimaatverandering, ooit beschouwd als een langzaam proces, manifesteert zich nu bijna dagelijks door extreme weersomstandigheden wereldwijd. In Nederland stijgt de temperatuur twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde, wat leidt tot meer hittegolven, zware regenval, en zeldzame ijsdagen. Hoe anticipeert de bouwsector op deze veranderingen?

Onleefbare gebouwen zonder aanpassingen

De huidige bouwpraktijken houden nog onvoldoende rekening met de snel veranderende klimaatomstandigheden. Vaak wordt de focus gelegd op de warmtevraag, terwijl zaken als zonwering en oververhitting onderbelicht blijven. Zonder aanpassingen worden recent gebouwde woningen op korte termijn mogelijk onleefbaar. Het is tijd om anders te bouwen, niet als verplichting, maar als verstandige keuze.

Verouderde bouwregels: een belemmering

De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op het oude klimaatnormaal, zowel in formele bouwvoorschriften als in praktijkrichtlijnen en normen. Het proces van regelwijzigingen vergt tijd, en dit is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. Als we wachten, bouwen we structuren die niet bestand zijn tegen het nabije klimaat van de toekomst.

Praktische aanpassingen: zonwering en groen

Harm Valk benadrukt geen pleidooi te houden voor standaard airconditioning, maar pleit voor eenvoudige aanpassingen. Het minimaliseren van zoninstraling is cruciaal. Dit kan worden bereikt door terughoudend te zijn met grote glasoppervlakken, standaard zonwering te integreren, verharding halfopen te maken, en bomen in straten te planten. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat: anders bouwen vormt een essentiële eerste stap.

Bron: cobouw.nl