Kleine kantoren lopen achter met energielabelplicht

9 oktober 2023

Energielabel C verplicht sinds 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 dienen kantooreigenaren aan te tonen dat hun gebouwen een energielabel C of beter hebben. Deze verplichting geldt voor bijna negentigduizend kantoren met een totale oppervlakte van meer dan 120 miljoen vierkante meter. Een recente analyse onthult echter dat vooral kleinere kantoren, voornamelijk in regio’s, achterlopen in het behalen van deze energielabels.

Stijging in aantal gelabelde vierkante metersAmsterdam wil internationale bedrijven lokken met versoepelde regels voor kantoorbouw

Hoewel er een stijging is van 8 procentpunt in het aantal vierkante meters kantoorruimte met een label C of hoger sinds het vorige jaar, blijkt dat een groot deel van de kantoren nog niet gelabeld is. Dit betekent niet automatisch dat ze onvoldoende presteren op het gebied van energie-efficiëntie, maar eerder dat ze achterlopen met het vastleggen van energieprestaties.

Uitdagingen bij kleinere kantoren in regio’s

Kleinere kantoren, vaak in handen van particulieren en kleinere partijen, hebben moeite om de energielabelvereisten bij te houden. Deze kantoren bevinden zich vaak in krimpgebieden, waar lage huurprijzen het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bemoeilijken zonder de vraag te beïnvloeden. De kaart toont dat met name in en rond grote steden kantoren beter gelabeld zijn dan in regio’s.

Leeftijd van gebouwen en handhaving

De leeftijd van kantoorgebouwen is een cruciale factor. Oudere panden hebben vaker geen label of scoren onvoldoende. Panden gebouwd na 2000 voldoen over het algemeen aan de label-C-eisen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving en krijgen hiervoor budget via het Gemeentefonds. Het Informatiepunt Leefomgeving adviseert gemeenten om prioriteiten te stellen, waarbij eigenaren die zeker aan de verplichting moeten voldoen voorrang krijgen. Bij niet-naleving kunnen dwangsommen en zelfs sluiting van kantoorgebouwen volgen.

Bron: cobouw.nl