Kerken verkopen veel grond, maar huizen worden er niet vaak op gebouwd

5 maart 2024

Kerken bezitten veel grond

Kerkelijke instellingen in Nederland bezitten samen ruim 28.000 hectare grond, vergelijkbaar met 40.000 voetbalvelden. Jaarlijks verkopen ze honderden hectaren, maar slechts een klein deel daarvan wordt gebruikt voor woningbouw.

Financiële noodzaakGemeenten willen woningbouw stimuleren met lage grondprijs

Kerken verkopen grond om financieel overeind te blijven. De opbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud van kerkgebouwen en het betalen van voorgangers. Landbouwgrond is aantrekkelijk om te behouden vanwege de waardevastheid en het goede rendement.

Beperkte woningbouw

In de afgelopen tien jaar werden minstens 2.400 woningen gebouwd op voormalige kerkgrond, terwijl er voor bijna achthonderd nieuwbouwwoningen een vergunning is verleend. Dit is een relatief klein aantal gezien de grote hoeveelheid grond die kerken bezitten.

Redenen voor de terughoudendheid

Kerken zijn terughoudend met het verkopen van grond voor woningbouw. Ze zijn zuinig op hun bezit en prefereren vaak landbouwgrond vanwege de inkomsten. Bovendien zijn er vaak bestemmingsplanwijzigingen nodig, wat een langdurig proces kan zijn.

Toekomstperspectief

De urgentie van de woningnood kan kerken ertoe bewegen om meer grond beschikbaar te stellen voor woningbouw. Er zijn al enkele voorbeelden van kerken die plannen maken voor ecologische wijken of tiny houses op hun grond.

Bron: cobouw.nl