Kennisinstituut EIB voorspelt krimp van 12.000 banen in bouw

1 februari 2024

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft recentelijk een alarmerend rapport gepubliceerd waarin wordt voorspeld dat de bouwsector de komende twee jaar te maken zal krijgen met een aanzienlijke krimp. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouw, met naar schatting 12.000 minder voltijdsbanen die zullen verdwijnen.

Minder behoefte aan voltijdsbanen

Volgens het rapport van het EIB zal de vraag naar arbeid in de bouwsector significant afnemen, waarbij vooral het aantal vaste werknemers zal afnemen. Zelfstandigen en freelancers lijken minder getroffen te worden door deze krimp, wat de verschuiving binnen de arbeidsmarkt in de bouwsector benadrukt.

Redenen voor de krimp

Diverse factoren dragen bij aan de voorspelde krimp in de bouwsector. Zo benoemde ING eerder al de hogere rente, dalende huizenprijzen en een tekort aan bouwgrond als belangrijke oorzaken. De stikstofcrisis heeft ook bijgedragen aan de beperking van bouwactiviteiten, waardoor het aantal nieuwbouwwoningen sinds 2022 gestaag afneemt.

Gevolgen voor de arbeidsproductiviteit

Naast de impact op de werkgelegenheid wordt ook de arbeidsproductiviteit in de bouwsector bedreigd. De teruglopende vraag naar bouwdiensten zal naar verwachting leiden tot een afname van de arbeidsproductiviteit in de sector.

Vooruitzichten voor de bouwsector

De voorspelde krimp van de bouwsector markeert een significante verschuiving na enkele jaren van sterke groei, voornamelijk gedreven door de vraag naar energiebesparende ingrepen. Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak voor de bouwsector om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en innovatieve oplossingen te omarmen.

Met deze vooruitzichten voor de bouwsector staan zowel werkgevers als werknemers voor uitdagingen om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit waarin de vraag naar bouwdiensten afneemt en de concurrentie toeneemt.

Bron: NRC