Kantorenmarkt eigenlijk niet hersteld van crisis

27 september 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

De crisis heeft in de kantorenmarkt en winkelmarkt meer schade aangericht dan in de woningmarkt. De woningmarkt heeft zich grotendeels hersteld, de prijzen liggen alweer bijna 4% hoger dan in 2007. De gemiddelde prijs van winkels ligt echter nog altijd 25% lager dan in tien jaar geleden en die van kantoorgebouwen zelfs 28%. Een hoog leegstandspercentage is de oorzaak van de nog altijd historisch lage transactieprijzen.

Al sinds 2000 worden er meer kantoorgebouwen gebouwd dan dat er vraag naar was. Resultaat hiervan is dat de leegstand op de kantorenmarkt in 2007 al 10% was. Dit percentage nam gedurende de crisis toe tot een dieptepunt van 17%. Inmiddels is de leegstand iets afgenomen, maar met 16% leegstand kan er nog niet gesproken worden over herstel.

In contrast met de algemene cijfers, die de gevolgen van de crisis voor de kantoren- en winkelmarkt duidelijk zichtbaar maken, wordt er op zeer gewilde locaties meer geïnvesteerd dan ooit. Op a-locaties, zoals de Zuidas in Amsterdam, liggen de prijzen juist op het hoogste niveau ooit.

In 2007 betaalden beleggers nog aanvangsrendementen van zo’n 4,75%, nu liggen die rendementen op 3,75%. Hoe lager het aanvangsrendement, hoe hoger de prijs.