Kantorenbelegger NSI plant verkoop van €150 mln aan vastgoed

16 oktober 2023

Kantorenbelegger NSI heeft aangekondigd van plan te zijn om voor €150 miljoen aan vastgoed te verkopen. Deze strategische zet is een reactie op de snel veranderende marktomstandigheden voor vastgoedbeleggers. NSI wil zich, na de verkopen, vooral richten op zijn vastgoedbezit in Amsterdam.

Aanpassingen vanwege marktontwikkelingenWe gaan alleen nog op dinsdag en donderdag naar kantoor

De vastgoedmarkt is sterk beïnvloed door de gestegen rente, wat heeft geleid tot stagnering en waardedalingen van onroerend goed. Ook NSI ontkomt niet aan deze trend en heeft te maken gehad met afboekingen, wat resulteerde in een toename van de schuldratio, een belangrijke maatstaf voor vastgoedbeleggers.

Uitdagingen in herontwikkeling en belastingregime

Naast de druk op de vastgoedmarkt, ondervindt NSI uitdagingen door de gestegen bouwkosten in de herontwikkeling van kantoorgebouwen. Bovendien zal een verandering in het belastingregime vanaf 2025 leiden tot verminderde inkomsten voor het bedrijf.

Focus op Amsterdam en schuldratio

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft NSI eerder dit jaar al het dividend verlaagd en aangegeven zich voornamelijk te willen richten op de Amsterdamse markt. De aanstaande verkoop van €150 miljoen aan vastgoed is bedoeld om de schuldratio (loan-to-value) te verlagen en middelen op te halen voor de herontwikkeling van het kantoorgebouw Laanderpoort in Amsterdam.

CEO Bernd Stahli benadrukt het succesvolle trackrecord van NSI in de verkoop van niet-kernactiva en erkent dat, hoewel verkopen uitdagender zijn in een moeilijke beleggingsmarkt, dit een strategische zet is om de financiële positie van het bedrijf te versterken.

Financiële resultaten en toekomstige plannen

In het derde kwartaal daalden de nettohuurinkomsten van NSI met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar €43,1 miljoen. De winst per aandeel volgens de boekhoudmethode Epra kwam uit op €1,54, vijf eurocent lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De voorgenomen vastgoedverkopen beogen de financiële flexibiliteit van NSI te vergroten in het licht van de uitdagende marktomstandigheden.

Bron: fd.nl