Kantorenbelegger NSI past dividendbeleid aan vanwege veranderde markt

17 juli 2023

Kantorenbelegger NSI heeft aangekondigd dat het zijn dividendbeleid moet aanpassen vanwege de veranderingen in de markt. Het interim-dividend is vastgesteld op €0,75 per aandeel, wat meer dan 25% lager is dan het interim-dividend in 2022. Deze wijziging is opmerkelijk, omdat NSI eerder nooit aan het dividend morrelde, zelfs niet toen er vastgoed werd verkocht en de inkomsten daalden. In 2022 keerde het bedrijf zelfs meer dividend uit dan de winst die werd gemaakt.

Versobering van dividendbeleid

NSI geeft aan dat het historisch hoge dividend niet langer in lijn is met de huidige portefeuille. Het bedrijf zal bij de jaarcijfers of mogelijk eerder bekendmaken wat het nieuwe dividend zal zijn.

Beperkte leegstand kantoorpanden verwacht als gevolg van de coronacrisis

Veranderde marktomstandigheden

Naast de aanpassing van het dividendbeleid, heroverweegt NSI ook zijn strategie vanwege de veranderde marktomstandigheden. Het afgelopen jaar is er veel veranderd. De rente is aanzienlijk gestegen, waardoor de vastgoedmarkt vrijwel stil is komen te liggen en de waarde van vastgoed sterk is gedaald. NSI heeft maar liefst 9,1% moeten afwaarderen op zijn vastgoed in de afgelopen zes maanden. Dit heeft geleid tot een stijging van de schuldgraad (loan-to-value) van 28,7% aan het begin van het jaar naar 30,2%.

Daarnaast blijkt thuiswerken hardnekkiger te zijn dan verwacht. NSI constateert dat bedrijven minder vierkante meters kantoorruimte huren en andersoortige kantoren nodig hebben.

Uitdagingen en lichtpuntje

NSI ziet de leegstand van kantoren snel toenemen. Het percentage leegstand is gestegen van 6,1% eind vorig jaar naar 7,3% nu. Daarnaast worden ook de gestegen bouwkosten en de aangekondigde herziening van het belastingregime als uitdagingen genoemd. Vanaf 2025 vallen vastgoedfondsen niet meer onder de fiscale beleggingsinstellingen, waardoor de belastingdruk naar verwachting met 10 tot 12% zal stijgen.

Een lichtpuntje voor NSI is dat de huurinkomsten, exclusief verkopen, het afgelopen halfjaar met 7,3% zijn gestegen door indexatie. NSI verwacht dat de winst voor belastingen per aandeel aan het einde van het jaar uitkomt op €1,95 – €2,05, iets lager dan vorig jaar.

Focus op Amsterdam en mogelijke veranderingen

NSI overweegt zich meer te gaan richten op Amsterdam, omdat bedrijven vanwege het thuiswerken steeds minder maar betere kantoorruimte willen. Daarnaast zal het bedrijf onderzoeken of het meer kan leunen op privaat kapitaal, bijvoorbeeld via joint ventures, als het fiscale regime verandert. Verkoop van enkele panden is ook een optie die wordt overwogen. NSI zal een nieuw verkoopprogramma opstellen om deze strategische verschuiving te ondersteunen.

Bron: FD.nl