Gigantische opgave energielabels kantoren

9 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Alleen monumentale panden zijn van deze verplichting uitgezonderd. Nu deze datum inmiddels is gepasseerd blijkt dat veel panden hier nog niet aan voldoen. Veel kantoren hebben helemaal nog geen energielabel. Voor de gebouwen die dat wel hebben geldt dat dit vaak nog niet het vereiste minimum label C is. Dit betekent dat deze kantoren mogelijk gesloten worden.

30% kantoren voldoet niet

Voor kantoorpanden van minimaal 100 m2 geldt dat zij minimaal een energielabel C moeten hebben. Uit onderzoek door vastgoedadviesbureau Colliers blijkt dat 8% van de kantoren hier niet aan voldoet. Zij hebben een label D of lager. Bijna een derde van de kantoren heeft helemaal nog geen energielabel. Als een kantoor niet aan de eisen voldoet dan kan de gemeente een boete opleggen en uiteindelijk zelfs sluiting van het pand gelasten. De kantoren die niet voldoen zijn deels in handen van projectontwikkelaars. Maar ook veel overheidsgebouwen voldoen nog niet aan de gestelde eisen. Daarnaast zijn er bedrijven die hun pand in eigendom hebben en nog geen energielabel hebben of een te laag label. Het Rijksvastgoedbedrijf laat aan NRC weten dat administratieve redenen deels ten grondslag liggen aan het nog niet aanwezig zijn van een energielabel.

Veel kantoren hebben nog niet het vereiste energielabel

Panden van vóór 1990

Nieuwe gebouwen voldoen vaak wel aan de minimum voorwaarde. Vooral kantoren en andere bedrijfspanden die zijn gebouwd vóór 1990 zijn vaak onvoldoende verduurzaamd. Het is zeker niet zo dat pandeigenaren voor het blok worden gezet. Al jaren geleden werd bekend dat kantoorpanden minimaal energielabel C moeten hebben per 1 januari 2023. Dit is op basis van Europese regels. Gemeenten hebben ook al jaren geleden gewaarschuwd voor de aanscherping. Als eigenaren van zakelijk vastgoed niet voldoen aan de eisen dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. In het uiterste geval mag een pand worden gesloten.

Inspecteur op bezoek

De gemeente Utrecht pakt de kwestie rond het energielabel serieus aan. Alle panden die onder de regel vallen hebben in 2022 bezoek gehad van een inspecteur. Die aanpak lijkt een positief effect te hebben. Utrecht heeft van alle grote steden in Nederland het hoogste percentage kantoren met energielabel C of hoger. Er is zelfs een respectabel aantal dat een A+ label heeft, het hoogste niveau. Andere steden moeten nog heel wat werk verzetten. In Rijswijk staat bijna 850.000 m2 aan kantoorruimte waarvan een groot deel nog moet worden verduurzaamd. In Heerlen heeft bijna 30% een energielabel D of lager. Een vijfde deel van de kantoren hier heeft zelfs het laagste energielabel G.

Verduurzamen in fasen

Adviseurs die bij bedrijven langsgaan geven aan dat verduurzamen niet meteen heel ingrijpend hoeft te zijn. Met het plaatsen van LED verlichting en het laten installeren van zonnepanelen zet je als ondernemer al een grote stap. Maar het advies is wel om ook verder te kijken dan de minimale eisen om label C te krijgen. De eisen zullen de komende jaren strenger worden. Wethouder Van Hooijdonk (GroenLinks) van Utrecht geeft aan dat panden in haar gemeente die nog niet voldoen niet meteen worden gesloten. Er wordt ook niet gelijk een boete opgelegd. Als de eigenaar aangeeft te willen verduurzamen dan kan er een plan van aanpak worden aangeboden. Zijn er belemmeringen dan denkt de gemeente graag mee over oplossingen.

Rijksgebouwen

Ook voor de Rijksoverheid ligt er nog een behoorlijke taak. Dertig procent van de gebouwen heeft nog geen energielabel. Dat komt deels omdat ze onder dezelfde postcode vallen als een ander pand. Deze ‘administratieve kwestie’ moet zo snel mogelijk worden opgelost. Maar daarnaast heeft ook 15% van de overheidsgebouwen een slechter energielabel dan C. De gemeente waar deze gebouwen staan kan uiteraard ook richting de Rijksoverheid handhavend optreden door een boete op te leggen of het pand te sluiten als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bron: NRC