Kamernood in Nijmegen: hospita’s als oplossing voor studentenhuisvesting

17 augustus 2023

Groeiende kamernood

De kamernood onder studenten in Nijmegen neemt toe. Onder andere Nijmegen voert campagne om studenten onderdak te bieden. De schaarste aan studentenwoningen vormt een uitdaging voor internationale studenten zoals Rakia Ghozi uit Tunesië, die voor een stage naar Nijmegen kwam en worstelde om huisvesting te vinden.

Een nachtmerrie voor studenten

Rakia Ghozi ervoer een nachtmerrieachtige zoektocht naar een kamer in Nijmegen. Ondanks inschrijving bij studentenhuisvester SSHN en dagelijks zoeken op verschillende platforms, bleef ze zonder resultaat. Ze vond uiteindelijk tijdelijke onderhuur, maar de onzekerheid beïnvloedde haar concentratie en stage-ervaring.

Overlast door verkamering in Kralingen leidt tot steeds meer klachten van bewoners

Hospita’s als reddingsboei

Annemarie van Uden bood haar woning aan als oplossing voor de kamernood. Ze werd een hospita, en haar huis bood onderdak aan verschillende studenten, waaronder Rakia Ghozi. Het concept van ‘hospita’ wordt ingezet als een manier om studenten te huisvesten en het kamertekort aan te pakken.

Samenwerking en toekomstperspectieven

Nijmegen heeft samengewerkt met Hospihousing, een online platform dat studenten en hospita’s met elkaar verbindt. Deze aanpak wordt ook in andere studentensteden zoals Wageningen, Delft en Leiden gevolgd. Het tekort aan studentenwoningen blijft echter een uitdaging, vooral voor internationale studenten.

Kritiek en alternatieven

Ondanks deze inspanningen zijn er kritische geluiden. Sommigen, waaronder Job Vermaas van de Landelijke Studentenvakbond, beweren dat het hospita-model geen duurzame oplossing is en dat er meer betaalbare studentenkamers nodig zijn. De focus zou moeten liggen op het uitbreiden van het woningaanbod via woningcorporaties.

De toekomst van studentenhuisvesting

De kamernood en de zoektocht naar oplossingen blijven een urgent probleem voor studenten. De groeiende internationale studentenpopulatie draagt bij aan de druk op de woningmarkt. Initiatieven zoals hospita’s en online platforms kunnen tijdelijke verlichting bieden, maar er is behoefte aan meer structurele oplossingen voor de groeiende vraag naar studentenhuisvesting.

Bron: nrc.nl