Kamer overweegt fiscale voordelen om woningbouw te stimuleren

23 oktober 2023

Politieke partijen onderzoeken lastenverlichting voor woningcorporaties en ontwikkelaars als een maatregel om de bouw van woningen te versnellen. GroenLinks-PvdA bepleit het schrappen van winstbelasting voor corporaties. Het CDA en de ChristenUnie dienen een motie in om te onderzoeken of een verlaagd btw-tarief voor nieuwbouwwoningen mogelijk is.

De woningbouwopgave en tekorten op de huizenmarktVerbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

Demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt dat Nederland tot 2030 nog ongeveer 900.000 woningen moet bouwen om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken. Dit vereist de toevoeging van meer dan 100.000 nieuwe woningen per jaar. Het aantal gebouwde woningen groeide enigszins in 2021, maar blijft onvoldoende. Voor het komende jaar wordt zelfs een daling verwacht in plaats van een toename.

Fiscale maatregelen om woningbouw te versnellen

Vanwege de urgentie stelt CDA-Kamerlid Inge van Dijk voor om het btw-tarief voor nieuwbouw te verlagen naar 9%. Dit is in vergelijking met bestaande stimuleringsprogramma’s een eenvoudiger en generieker benadering om de woningbouw te bevorderen. De Jonge zal dit idee meenemen in een bredere overheidsstudie naar instrumenten om woningbouw te stimuleren. De resultaten van deze studie zullen tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn.

Debat over schrappen van winstbelasting voor corporaties

Partijen als GroenLinks-PvdA, SP en ChristenUnie pleiten voor het schrappen van de winstbelasting voor woningcorporaties. Deze belasting is gestegen van €1,1 miljard in 2021 tot €1,5 miljard in 2027, volgens de koepelorganisatie Aedes. Dit voorstel heeft tot doel deze gelden te herbestemmen voor nieuwbouw en duurzaamheid in plaats van belasting. De Jonge gaat de doorbouwgarantie, voorgesteld door een Kamermeerderheid, in de komende maanden nader uitwerken. Deze garantieregeling stelt ontwikkelaars in staat om te beginnen met bouwen, zelfs als ze niet voldoende woningen in een project kunnen verkopen, met een garantie van staatsaankoop bij oplevering met een korting op de prijs.

Vastgoedsector pleit voor lagere overdrachtsbelasting

De vastgoedsector dringt vooral aan op een verlaging van de overdrachtsbelasting, die inmiddels is gestegen tot 10,4% voor vastgoedbeleggers. De Jonge beschouwt dit als te hoog in internationaal perspectief en moedigt partijen in de Kamer aan om dit te overwegen tijdens toekomstige formatieonderhandelingen.

Bron: fd.nl