De Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024

24 mei 2023

Minister De Jonge staat voor de uitdaging om de woningbouw geleidelijk op te voeren naar 100.000 nieuwe woningen per jaar, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Hoewel het afgelopen jaar meer dan 90.000 woningen zijn gebouwd, inclusief flexwoningen, transformaties en splitsingen, zijn de vooruitzichten voor de komende jaren somber.

Gewijzigde omstandigheden

Volgens De Jonge zijn de omstandigheden aanzienlijk veranderd. De vraag naar huisvesting groeit sneller dan verwacht, met name door migratie. Tegelijkertijd zijn de financiële omstandigheden voor de woningbouw op de korte termijn moeilijker geworden. Een gestegen rente, krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan bouwmaterialen vormen obstakels voor de nieuwbouw van woningen. De Jonge geeft echter geen concrete schatting van de verwachte terugval in de woningbouw, hoewel na de kredietcrisis slechts 50.000 woningen per jaar werden gebouwd.

De Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024

Geen extra financiering

De minister kondigt geen nieuwe financiële middelen aan om woningbouwprojecten te stimuleren. Volgens hem is vooral een gunstig investeringsklimaat essentieel om de dip te beperken en een structureel stabiele bouwstroom te waarborgen. Hij blijft in gesprek met institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, om hun betrokkenheid bij de volkshuisvesting te vergroten. Naast financieel rendement streven zij ook naar maatschappelijk rendement.

Gereserveerde middelen

In de voorjaarsnota heeft De Jonge al geld gereserveerd om stagnerende woningbouwprojecten te ondersteunen. Een bedrag van €250 miljoen wordt besteed aan een Startbouwimpuls, een speciale toekenning aan gemeenten voor bouwprojecten die klaar staan om te beginnen, maar vanwege verslechterende economische omstandigheden niet kunnen doorgaan. Dit geld is afkomstig uit de eerder opgezette subsidieregeling voor de woningbouw, de Woningbouwimpuls. Daarnaast wordt gespreid over de komende vier jaar €300 miljoen gereserveerd voor de bouw van flexwoningen op snelle wijze.

Studie naar doorbouwgarantie

Verschillende partijen, waaronder ChristenUnie, CDA en PvdA, pleiten voor een doorbouwgarantie, waarbij de bouw kan starten zodra bijvoorbeeld de helft van een project is verkocht in plaats van de huidige 70%. De Jonge gaat echter nog niet zo ver. Hij vreest dat dit strategisch gedrag bij bouwers kan uitlokken. Wel zal er een uitgebreid ambtelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van een doorbouwgarantie, vergelijk

Bron: FD