Johan Conijn: De regie voor de woningbouw moet terug naar de overheid

29 juni 2020

Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt is duidelijk: De regering moet de regie over het woningbeleid weer op zich nemen. Als dat niet gebeurt dan zal het nijpende woningtekort de komende jaren zeker niet worden opgelost. Volgens Conijn kan alleen de overheid bepalen aan welke woningen behoefte is. Er moet een goede balans komen tussen corporatiewoningen, koophuizen en woningen die door beleggers kunnen worden verhuurd. De behoefte zal per regio verschillen. Het is dan ook niet handig om zonder onderzoek te gaan bouwen.

Woningtekort loopt verder op als gevolg van de economische crisis

Voordat de coronacrisis toesloeg bedroeg het woningtekort 75.000 per jaar. Inmiddels is dit bijgesteld naar 85.000 per jaar. Vanwege de crisis zal er echter de rest van 2020 en zeer waarschijnlijk ook in 2021 veel minder worden gebouwd. Daardoor zal het tekort alleen maar verder oplopen. Oplossingen zijn nodig op twee fronten namelijk structureel voor de lange termijn en anticyclisch voor de korte termijn. De onlangs verschenen notitie ‘Ruimte voor Wonen’ is volgens Conijn interessant. Hierin wordt gepleit voor een interbestuurlijke aanpak en brede integraliteit.

Johan Conijn de regie voor de woningbouw moet terug naar de overheid

Duidelijke afspraken over woningbouw zijn noodzakelijk

Als het Rijk de regie over het woningbeleid op zich neemt dan is dat een eerste goede stap. Maar er is meer nodig. Woningcorporaties en particuliere bouwers moeten de mogelijkheid krijgen om te bouwen naar behoefte. Er is vooral behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Het is nu belangrijk om maatregelen te nemen die niet alleen voor de korte termijn werken maar die ook op langere termijn hun vruchten zullen afwerpen.

Bron: Het Financieele Dagblad

What do you want to do ?

New mail

Delen op LinkedIn