Jetten’s plan om warmtenetten goedkoper te maken

25 maart 2024

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) heeft aangekondigd maatregelen te nemen om de kosten voor bestaande aansluitingen op warmtenetten te verlagen. Dit komt nadat de prijs van aansluitingen op warmtenetten dermate is gestegen dat het goedkoper is om op gas aangesloten te blijven.

Aanleiding: Prijsstijging en weigering Amsterdamse corporatiesRotterdamse wijk krijgt warmtenet met restwarmte van afvalverwerker AVR

De kostenstijging van warmtenet-aansluitingen leidde ertoe dat Amsterdamse woningcorporaties voorlopig geen woningen meer wilden aansluiten op stadswarmte, omdat dit voor bewoners financieel onhaalbaar werd. Energieleverancier Vattenfall verhoogde de tarieven met 30 procent, waardoor bewoners in financiële problemen kwamen.

Jetten’s interventie: Prijsaanpassingen

Jetten wil ingrijpen in de prijsstructuur van warmtenetten. Hij stelt voor om bij vaste contracten geen gasbelasting te heffen en de onderhoudskosten bij variabele contracten te verlagen. Hiermee hoopt hij tegemoet te komen aan de roep om betaalbaarheid van warmtenetten.

Reacties en oproepen vanuit de Tweede Kamer en woningcorporaties

Zowel de Tweede Kamer als de vereniging van woningcorporaties, Aedes, hebben opgeroepen tot actie om de kosten van warmtenetten te verlagen en te zorgen dat deze niet hoger uitvallen dan gascontracten. Aedes benadrukt dat de laagste inkomens niet de lasten van deze overgang mogen dragen.

Doelstellingen en tijdelijke maatregelen

De overheid en woningcorporaties hebben afgesproken om tegen 2030 450.000 woningen van het aardgas af te krijgen, waarbij een derde op warmtenetten moet worden aangesloten. De maatregelen die Jetten voorstelt zijn tijdelijk; uiteindelijk moet de prijs van warmtenetten losstaan van de gasprijs. Als de Tweede Kamer instemt met het voorstel van Jetten, zullen de wijzigingen per 1 januari 2025 van kracht worden.

Bron: nrc.nl