Jetten: ambities wind op zee in 2035 niet meer haalbaar

11 juni 2024

Het kabinet heeft zijn ambitie om in 2035 35 gigawatt aan windenergie op zee te realiseren, moeten loslaten. Dit komt door een tekort aan materiaal om de opgewekte windenergie naar land te transporteren. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) schreef hierover vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer, na een onderzoek door Deloitte. Ook het doel voor 2040 wordt moeilijk haalbaar.

Belang van wind op zee voor energietransitieSamenwerkende bedrijven willen de bouw van windparken efficiënter en goedkoper maken

Windenergie op zee is cruciaal voor de energietransitie in Nederland. Het vormt de basis voor de emissiereductie die grotendeels vóór 2040 moet plaatsvinden. Daarnaast is CO2-vrije elektriciteit essentieel voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Jetten benadrukt dat wind op zee een onmisbare bouwsteen is in deze transitie.

Problemen in de toeleveringsketen

De grootste uitdaging ligt in de krapte in de wereldwijde toeleveringsketen. Veel landen streven naar meer windenergie op zee, waardoor er een tekort is aan kabels en grote stopcontacten om de elektriciteit aan land te brengen. Vooral deze stopcontacten zijn schaars, waardoor netbeheerder TenneT vanaf 2033 jaarlijks slechts 2 gigawatt kan realiseren.

Materiaal tot 2033 voldoende

Tot en met 2032 is er voldoende materiaal beschikbaar en is duidelijk waar windparken moeten komen en hoeveel elektriciteit ze zullen opwekken. TenneT heeft via miljardentenders het benodigde materiaal veiliggesteld. Na 2032 wordt dit lastiger, mede doordat Nederland geen vitale infrastructuur van Chinese producenten wil afnemen.

Noodzaak tot snelle actie

Om te voorkomen dat de uitrol van wind op zee na 2032 stilvalt, is snelle actie nodig. Jetten onderzoekt of TenneT direct opdracht kan krijgen voor de aansluiting van nieuwe parken die na 2032 gepland zijn. De netbeheerder moet de capaciteit voor nieuwe projecten uiterlijk eind 2024 reserveren om stijgende prijzen en materiaaltekorten te voorkomen.

Alternatief: waterstof op zee

Deloitte adviseert om te onderzoeken of elektriciteit via waterstof aan land kan worden gebracht. Dit zou betekenen dat bij de windparken platforms komen waar groene waterstof wordt geproduceerd. Deze energiedrager kan via gasleidingen aan land worden gebracht, zonder dat kabels en stopcontacten nodig zijn.

Uitdagingen bij waterstofproductie

Het realiseren van waterstofproductie op zee kent echter ook uitdagingen. Het is een nieuwe technologie die tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Tot nu toe verloopt de ontwikkeling van een markt voor groene waterstof moeizaam en worden grote projecten regelmatig uitgesteld.

Huidige opbrengst windparken op zee

Momenteel leveren windparken op zee ongeveer 4,5 gigawatt aan stroom, wat bijna 16% van de elektriciteit voor huishoudens en bedrijven dekt.

Bron: fd.nl