Is stedelijke verdichting de oplossing voor het woningtekort?

28 februari 2018

Iedere dag neemt het woningtekort toe.

Hoewel het goed gaat met de economie, lijkt het woningtekort steeds verder toe te nemen. Het aantal bestaande- en nieuwbouwwoningen begint op te raken. Vooral starters, ouderen en huurders in het middensegment hebben hier last van. De verkoopprijzen lopen hierdoor steeds meer op. Om dit op te vangen moeten er de komende jaren gemiddeld zo’n 80.000 woningen worden bijgebouwd. Dit zijn aantal die al jarenlang niet meer gehaald worden.

Binnenstedelijk bouwen

Een van de redenen dat deze cijfers niet gehaald worden is dat er nog steeds een nadruk ligt op het bouwen in het binnenstedelijk gebied. Daarnaast is het bouwen in dorpen of aan de randen van de steden juist onaantrekkelijk. Bouwen in de stad is echter complex en zijn vaak lastige, tijdrovende en dure processen. Uit het onderzoek naar leefomstandigheden van de nieuwe editie van de Brede Welvaartsindicator blijkt dat de cijfers in de Randstad teleurstellend zijn. Des te meer reden om voorzichtig te zijn met het verder verdichten van de steden. Gezien het hoge aantal dat moet worden bijgebouwd, ontkomen we er niet aan om in de uitbreidingswijken te gaan bouwen.

Geen ruimte meer

Het idee dat er geen groen meer in Nederland overblijft is onterecht. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is zelfs meer dan de helft van de Nederlandse grond landbouwareaal.  Volgens Piet Adema en Nico Rietdijk, voorzitter en directeur NVB vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, is deze woningbouwopgave een uitgelezen kans om landbouw, woningbouw en natuurgebieden te laten samenwerken.Zij zijn van mening dat het bouwen in de stad en uitbreiding van de stad hand in hand moet gaan. Wanneer 1 à 2 procent van de buitengebieden gereserveerd wordt voor woningbouw en hetzelfde percentage wordt gereserveerd voor natuur, kunnen stads- en dorpszomen worden getransformeerd tot groene, natuurrijke woon- en leefgebieden. Daarnaast kan meer groen in de stad helpen om de steden meer leefbaar te maken en de natuurlijke opname van CO2 verhogen. Volgens Piet Adema en Nico Rietdijk is het tijd voor balans, waar ‘rood en groen’ heel goed samen kunnen gaan.

Bron: Het Financieele Dagblad