Wie is er verantwoordelijk voor het ontwerp?

10 augustus 2023

Bij elk bouwproject is het ontwerp een cruciaal element dat het werk tot leven brengt. Verschillende partijen nemen deel aan het proces, elk met specifieke rollen en verantwoordelijkheden. De organisatievorm van de bouw heeft invloed op wie verantwoordelijk is voor het ontwerp. Het is essentieel om bij overeenkomsten duidelijkheid te scheppen over verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Traditionele bouworganisatievorm

Klassieke driehoek: hier sluit de opdrachtgever aparte overeenkomsten met de ontwerper en de aannemer. De ontwerper creëert het volledige ontwerp zonder de betrokkenheid van de aannemer. De verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt voornamelijk bij de ontwerper, volgens de DNR 2011.

Klassiek bouwteam: in dit geval wordt de aannemer wel betrokken bij het ontwerp. De opdrachtgever sluit een bouwteamovereenkomst met de aannemer en een afzonderlijke overeenkomst van opdracht met de ontwerper. Hierbij is het doel om de aannemer als adviseur bij het ontwerpproces te betrekken voor optimale afstemming tussen ontwerp, uitvoering, prijs en kwaliteit.

Miljoeneninjectie van de overheid moet de woningbouw in Nederland op gang houden

Geïntegreerde bouworganisatievorm

In deze aanpak geeft de opdrachtgever zowel het ontwerp als de uitvoering in handen van één aannemer via een ontwerp- en uitvoeringsovereenkomst. De aannemer, ook wel ontwerpende bouwer genoemd, heeft de verplichting om het werk te realiseren op basis van een door hem ontworpen plan.

Verantwoordelijkheid per organisatievorm

Binnen elke bouworganisatievorm hebben deelnemers verschillende mate van invloed en verantwoordelijkheid voor het ontwerp. De traditionele bouworganisatievorm legt beperkte aansprakelijkheid op aan de ontwerper en adviserende aannemer volgens de DNR 2011. Bij de ontwerpende aannemer in de geïntegreerde bouworganisatievorm geldt deze beperking niet volgens de UAV-GC 2005.

Belang van duidelijkheid

Het is van cruciaal belang om bij het aangaan van overeenkomsten binnen een specifieke bouworganisatievorm helderheid te hebben over de verplichtingen en verantwoordelijkheden. Deze inzichten zullen variëren afhankelijk van de gekozen aanpak en de bijbehorende standaardbepalingen en modelcontracten. Zowel ontwerpers als aannemers moeten zich bewust zijn van hun aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid binnen hun specifieke rol.

Bron: cobouw.nl