Is er nog toekomst voor het kapitalisme of nemen robots de maatschappij over?

29 juli 2019

Het kapitalistisch systeem werd in de afgelopen decennia verguisd en bejubeld. Feit is dat het kapitalisme veel welvaart heeft gebracht in de westerse wereld. Maar er staan ook doemdenkers op, die voorspellen dat onze maatschappij binnen enkele decennia wordt overgenomen door robots en dat we onze creativiteit en zelfbeschikking voor een groot deel zullen verliezen. Hebben ze gelijk, of heeft het kapitalistisch systeem in een nieuwe vorm nog toekomst?

Tekortkomingen van het kapitalisme

Het kapitalisme heeft behalve grote voordelen ook zeker minder goede kanten. Het heeft er de afgelopen jaren, zeker sinds de economische crisis die begon in 2007 en jaren aanhield, ook duidelijk gemaakt dat er nadelen kleven aan het kapitalistisch systeem. Het heeft gezorgd voor groeiende ongelijkheid in de samenleving en daardoor voor flink wat onvrede onder bepaalde groepen van de bevolking. Alternatieven voor het kapitalisme lijken niet echt voor het oprapen te liggen. Daarom pleiten vooraanstaande economen voor modernisering, het liefst van binnenuit.

Is er nog toekomst voor het kapitalisme of nemen robots de maatschappij over

Welzijn is een belangrijke pijler

Het welzijn van mensen moet weer belangrijk worden in het kapitalistisch systeem. Dat inmiddels zo’n 16% van de beroepsbevolking in Nederland een burn-out heeft of er tegenaan zit is een zorgwekkende ontwikkeling. Er wordt steeds meer van mensen gevergd, waardoor ze voortdurend tegen hun grenzen aan lopen.

Ga verantwoord om met data

Zeven van de tien grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld maken gebruik van data. Die data wordt gegenereerd door de gebruikers van bijvoorbeeld Google, Amazon en Facebook. Door verantwoord om te gaan met deze data en deze op de juiste manier te waarderen, heeft dit een gunstige invloed op de economie.

Blijf binnen de ecologische grenzen van de aarde

De aarde raakt uitgeput door de manier waarop veel mensen vandaag de dag leven. Het kapitalistisch systeem is niet bepaald een zegen voor het milieu. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we verantwoorder met onze planeet omgaan om deze leefbaar te houden voor de generaties na ons.

Bron: NRC Next