Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld tot wellicht 2023

13 februari 2022

De invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Zou de wet per 1 juli 2022 ingaan, nu heeft minister De Jonge van VRO bekendgemaakt dat dit wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 oktober 2022 en wellicht tot 1 januari 2023. Er is meer tijd nodig om de software waarmee gemeenten moeten gaan werken na de invoering aan te passen omdat hierin nog fouten en onvolkomenheden zitten.

Invoering Omgevingswet wordt uitgesteld tot wellicht 2023

Eén wet voor ruimtelijke ordening

De Omgevingswet moet de huidige wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en milieu bundelen zodat aanbestedingen sneller kunnen worden behandeld en ook andere processen minder omslachtig worden. Maar steeds komt er kritiek op de wet en zijn er opnieuw zaken waarnaar gekeken moet worden. Dit heeft de invoering al eerder vertraagd. De minister gaat nu in overleg met lokale bestuurders, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer en hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen geven over een nieuwe startdatum voor de Omgevingswet.

‘Dienstverlening niet in het geding laten komen’

Minister De Jonge wil voorkomen dat de dienstverlening aan burgers in het geding komt. Gebiedsontwikkeling mag bovendien niet worden gehinderd, mede vanwege het grote tekort aan woningen waar gemeenten graag aan willen werken. De ICT systemen voor de nieuwe Omgevingswet geven nog te veel problemen en dus moet er meer getest worden om deze op te lossen. Naast ICT-problemen is er nog meer kritiek. Notarissen wijzen er op dat kopers van een huis straks minder gemakkelijk juridische beperkingen voor het pand kunnen achterhalen. Datzelfde geldt voor een stuk grond waarop gebouwd zou moeten gaan worden. Er zijn dus nog de nodige hobbels te nemen voor de invoering van de nieuwe wet.

Bron: Het Financieele Dagblad