Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld door ICT-problemen

30 oktober 2022

De Omgevingswet wordt niet ingevoerd per 1 januari 2023. Er volgt uitstel tot minimaal halverwege 2023. Minister Hugo de Jonge van VRO was er in de zomer van 2022 nog van overtuigd dat deze datum gehaald zou worden. De nieuwe wet, die alle regelgeving omtrent bouwen en ruimtelijke ordening moet bundelen, werd al meerdere keren uitgesteld. De Tweede Kamer stemde in, maar de Eerste Kamer wilde een aanvullend advies over de IT.

Bundeling van 26 wetten

Het idee achter de Omgevingswet is om het regelen van vergunningen en plannen voor ruimtelijke ordening te vereenvoudigen. In totaal 26 wetten moeten worden samengevoegd in deze wet. Of het nu gaat om het aanleggen van een woonwijk of het plaatsen van een dakkapel, de Omgevingswet moet het allemaal gaan regelen. Maar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gooit roet in het eten. De Eerste Kamer wilde niet instemmen voordat er een advies was van een speciale IT-commissie. Dat advies is er nu en het is zeer kritisch. Minister De Jonge besloot daarop de invoering opnieuw uit te stellen. In de eerste helft van 2023 krijgen overheden de mogelijkheid om te oefenen met het DSO. Daarnaast wordt er extra training aangeboden.

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld door ICT-problemen

Tevredenheid over uitstel

Zowel lokale overheden als projectontwikkelaars zijn blij met het uitstel. Het rapport over de ICT was te kritisch om het risico van invoering van de Omgevingswet per 1 januari te laten doorgaan. Maar de Neprom, het overkoepelend orgaan van projectontwikkelaars, wel echter wel graag zo snel mogelijk duidelijkheid. Neprom drong al in juni aan op een besluit over uitstel, dat kwam er echter pas in oktober. Een woordvoerder van Bouwend Nederland geeft aan dat het voor bedrijven onwerkbaar is als er steeds op het laatste moment wordt besloten de wet opnieuw uit te stellen. Minister De Jonge verwacht dat begin 2023 een definitief besluit valt over invoering per 1 juli 2023 van de Omgevingswet. Neprom geeft aan dat verder uitstel ook een optie is. Nu blijven projecten stil liggen in afwachting van de nieuwe wet. Als die wordt uitgesteld tot bijvoorbeeld 1 januari 2024 dan kunnen bestemmingsplannen onder het oude systeem worden uitgevoerd. Dit verkleint de kans op verdere vertraging, aldus een woordvoerder van Neprom.

Bron: Het Financieele Dagblad