Invoering nieuwe Omgevingswet is voor veel gemeenten nog een heet hangijzer

12 november 2021

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe Omgevingswet hebben ingevoerd. Uit een rondgang van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat 1 op de 4 gemeenten een achterstand heeft bij de implementatie. Vaak wordt aangegeven dat de gemeente geen gekwalificeerd personeel heeft om de wet in te voeren. Demissionair minister Kasja Ollongren, verantwoordelijk voor de Omgevingswet, schrijft dit in een rapportage aan de Tweede Kamer. De Omgevingswet moet bestaande wetgeving vervangen en bundelen. Zo moet het makkelijker worden om grote projecten zoals verduurzaming, de woningnood en klimaatmaatregelen aan te pakken.

Invoering nieuwe Omgevingswet is voor veel gemeenten nog een heet hangijzer

Veel gemeenten moeten nog extra werk verzetten

De uitkomsten van de rondvraag bij gemeenten is niet voor 100% betrouwbaar want 30% deed er niet aan mee. Veel gemeenten geven aan dat ze voor de implementatie van de Omgevingswet nog extra werk moeten doen. Eén op de 4 gemeenten verwacht op tijd klaar te zijn met de implementatie. 7% van de gemeenten die meededen aan de monitor denkt nu al zeker te weten de deadline niet te gaan halen. Een groot struikelblok voor veel gemeenten is het DSO, het Digitaal Systeem voor de Omgevingswet. Gemeenten geven aan onvoldoende budget te hebben om dit op tijd te implementeren.

Problemen met de software

Sinds enige tijd oefenen gemeenten met de software die voor de Omgevingswet is ontwikkeld. Hierdoor komen nog veel fouten en tekortkomingen aan het licht, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Deze problemen moeten dus nog worden opgelost vóór 1 juli 2022. Gemeenten kampen ook met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarnaast veel bouwinitiatieven te verwerken, onder andere om het nijpende tekort aan woningen op te lossen. Ook hier moet aandacht aan worden besteed. Omdat de implementatie van de Omgevingswet al verschillende keren werd uitgesteld nemen gemeentelijke organisaties nu vaak een afwachtende houding aan en wachten met het doen van investeringen voor de invoering.

Bron: Stadszaken