Investeringen vanuit de overheid moeten woningbouw stimuleren

23 juni 2020

Diverse organisaties waaronder Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis, gemeenten, de Woonbond en meerdere woningcorporaties zijn van mening dat de landelijke overheid fors moet investeren om ervoor te zorgen dat er meer woningen worden gebouwd. In een pleidooi dat aan de Tweede Kamer is aangeboden wordt voorgesteld om een constructief overleg te starten waarin afspraken worden vastgelegd om de nieuwbouw van woningen te stimuleren.

Doelstellingen voor woningbouw zijn lijken onhaalbaar

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het tekort aan woningen maar lastig in te halen zijn. Vlak voor de huizencrisis in 2009 toesloeg werden er per jaar 88.000 woningen gebouwd. In 2019 waren dat er iets meer dan 70.000. Het Rijk heeft vorig jaar 1 mld euro beschikbaar gesteld om de woningbouw te stimuleren. De alliantie die het pleidooi aanbiedt vraagt om deze investering de komende jaren structureel te maken. Zo kan de nieuwbouw van woningen worden gestimuleerd en kan er mogelijk iets op het tekort aan huizen worden ingelopen.

Investeringen vanuit de overheid moeten woningbouw stimuleren

Beperken van gevolgen van de coronacrisis voor de bouw

Het pleidooi gaat ook in op de coronacrisis die de bouwsector in het slechtste geval hard zal treffen. Als er niets wordt gedaan kunnen vanaf komend najaar tienduizenden banen verloren gaan is de verwachting. Als het Rijk komt met structurele steun voorde bouw kan dit wellicht voor een groot deel worden voorkomen.

Bron: Het Financieele Dagblad