Investering Lightrail moet verkeersinfarct voorkomen

17 januari 2018

In de grote Nederlandse steden staat de mobiliteit onder grote druk, Lightrail-verbindingen zouden de oplossing moeten zijn. Niet alleen files zwellen aan, ook het openbaar vervoer – wat juist een alternatief zou moeten zijn voor de auto – zit vaak helemaal vol. Het is noodzaak dat de dichtbevolkte regio’s in Nederland beter bereikbaar worden. Omdat het minstens tien jaar kan duren voordat een nieuwe infrastructuur is aangelegd, moeten intenties in het regeerakkoord nu worden uitgewerkt en vooral uitgevoerd. Zou een nieuwe Lightrail verbinding een zogeheten “verkeersinfarct” kunnen voorkomen?

Lightrail

Lightrail mogelijke oplossing

De problematiek reikt ver, het gaat om grote ergernis, economische schade en bovendien spelen er klimaatkwesties. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid berichtte in oktober 2017 dat in Nederland de schadekosten als gevolg van file wel 3,7 miljard euro per jaar kunnen zijn. Deze druk gaat alleen maar toenemen, de verwachting is dat het inwonersaantal in de Randstad met 700.000 zal stijgen. Al deze mensen moeten zich op een snelle, veilige en duurzame wijze kunnen verplaatsen. Bovendien wordt ruim een kwart van CO2-uitstoot in Nederland veroorzaakt door transport en is de luchtkwaliteit in de grote steden matig of soms zelfs slecht. Een duurzaam mobiliteitsalternatief in de Randstad is cruciaal.

Het Lightrailnetwerk in en tussen de grote steden uitbreiden is een mogelijke oplossing. Lightrail is een combinatie van trein, tram en metro. De Lightrailverbinding heeft een hoge frequentie en heeft zich al bewezen als snel en comfortabel vervoersmiddel tussen woon- en werkplekken. Bij het reeds aangelegde netwerk tussen Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam is het gebruik in tien jaar ruim verdrievoudigd. De vele stations en hoge rijdfrequentie maken het vervoer toegankelijk. Het is niet voor niets dat er in grote steden zoals Parijs, Stockholm en Los Angelos tientallen miljarden worden geïnvesteerd in het verbeteren van het Lightrailnetwerk.

Regeerakkoord bepleit cofinanciering

De financiering is echter een probleem. Omdat er bijna geen vrije investeringsruimte is, bepleit het Regeerakkoord cofinanciering om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Dankzij de lage rente is er veel vraag naar langdurige investeringen tegen enkele procenten. Een verruiming van de regels voor cofinanciering door derden kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld pensioenfondsen of de Europese Investeringsbank kunnen investeren.

Actie!

Er liggen al diverse lokale en regionale mobiliteitsvisies. Het is nu zaak dat deze worden omgevormd tot een integrale, nationale netwerkvisie. In deze visie moet de Lightrail een prominente plek bezetten. Vervolgens kan de visie worden uitgewerkt in een gedetailleerd programma, met de bijbehorende actieplannen, mijlpalen en afspraken voor (co-)financiering. Omdat het aanleggen van Lightrail 10 jaar duurt moet dit alles zo snel mogelijk gebeuren, anders hebben we over 10 jaar een groot probleem! Bovendien was het geld nooit eerder zo goedkoop en is de noodzaak om te investeren in duurzame mobiliteit erg groot.

Bron: NRC