Initiatief voor de bouw van goedkope huurwoningen in Utrecht

25 februari 2019

Er is grote behoefte aan zogenaamde middenhuurwoningen. Dit zijn huizen met een huurprijs tussen de 700 en 1000 euro, dus boven de huurtoeslag grens. Een groep institutionele beleggers heeft een plan voorgelegd om dit soort woningen te gaan bouwen in Utrecht. Onder de investeerders bevinden zich pensioenfonds Bouwinvest en verzekeraar ASR. In hun plan beloven de investeerders de huurstijging te beperken tot maximaal 2% boven de inflatie voor de eerste vijf jaar dat de woningen worden verhuurd.

Geen huisjesmelkers mentaliteit

Robbert van Dijk licht namens ASR de plannen toe. ASR wil nadrukkelijk niet de rol van huisjesmelker gaan vervullen. Daarom is ook gekozen voor de beperking van de huurstijging in de eerste vijf jaar. Daarnaast zullen de huizen minimaal 15 jaar voor verhuur beschikbaar zijn. Pas daarna worden de woningen verkocht. Verkoop is uiteindelijk wel noodzakelijk om de investeerders een gunstig rendement op hun investering te kunnen bieden. De woningen zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tussen de 35.000 en 50.000 euro per jaar. Verkoop van de woningen zal niet ineens gebeuren maar geleidelijk. Daardoor zullen veel woningen langer dan de minimale termijn van 15 jaar beschikbaar zijn voor huurders.

Initiatief voor de bouw van goedkope huurwoningen in Utrecht

Voor wat hoort wat: lagere grondprijs

De beleggers willen wel wat terug van de gemeente waar ze de huizen willen gaan bouwen, namelijk een lagere grondprijs. Daarnaast zou het fijn zijn als er voorrang wordt gegeven bij het toewijzen van beschikbare locaties voor nieuwbouw. Wethouder Adriani van Nieuwegein noemt het een mooi initiatief. Hij coördineert de nieuwbouw van woningen in gemeenten rond Utrecht. Maar de investeerders moeten zich wel realiseren dat beleggers vooral in winst geïnteresseerd zijn en dat de zelf opgelegde beperking van de huurverhoging daar haaks op staat. De provincie Utrecht heeft ook een stevige vinger in de pap bij de realisatie van nieuwbouw. Er moet worden voorkomen dat er huizen worden gebouwd die niet aansluiten bij de vraag. In Utrecht zijn tot 2040 circa 140.000 extra woningen nodig.

Bron: Financieele Dagblad