Hypotheekrenteaftrek: stabilisator of obstakel voor woningmarkt?

22 april 2024

Hypotheekrente tijdens rentepiek en impact op huizenmarkt

In een tijd van rentestijgingen heeft de hypotheekrenteaftrek een negatieve impact op de huizenmarkt weten te temperen, stelt Rabobank. Dit belastingvoordeel heeft vooral starters geholpen om niet af te haken.

Stijging van hypotheekrente en gevolgen

De hypotheekrentes hebben een grillige periode doorgemaakt, met een aanzienlijke stijging tussen 2022 en 2023. Deze stijging heeft echter niet geleid tot een sterke daling van de huizenprijzen, mede dankzij verlengde looptijden van leningen.

Belastingvoordeel en effect op huizenprijzen

Het behoud van hypotheekrenteaftrek heeft ervoor gezorgd dat de impact van renteschommelingen op huizenprijzen werd gedempt. Dit komt doordat het belastingvoordeel de maximale leenruimte en maandlasten stabiliseert.

De discussie rondom afschaffing

Hoewel veel economen pleiten voor geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, blijft het onderwerp controversieel. De aftrek wordt gezien als een stimulans voor huizenbezit, maar draagt ook bij aan kunstmatig hoge huizenprijzen en ongelijkheid in woningbezit.

Voorstellen voor hervorming

Er worden verschillende voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek te hervormen, zoals een geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait. Dit zou een meer evenwichtige verdeling van de lasten opleveren tussen huiseigenaren en starters, terwijl het belastingvoordeel behouden blijft als stabilisator voor de huizenmarkt.

Bron: fd.nl