Beginnen huurprijzen middensegment te dalen?

5 februari 2018

Er is kritiek op aanbevelingen die Rob van Gijzel presenteerde voor de aanpak van de markt voor middenhuurwoningen. In een opiniestuk van het Financieele Dagblad wordt zelfs gesuggereerd dat extra stimulans voor het middensegment van de huurmarkt overbodig is, omdat huurprijzen minder sterk stijgen of zelfs dalen. Van Gijzel stelt maatregelen voor om het tekort aan woningen met een huur tussen de €700 en €1000 terug te dringen. Onder meer institutionele vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars vinden dat Van Gijzel met zijn voorstellen de markt voor middenhuurwoningen te veel wil reguleren.

middensegment

Regulering huurverhogingen

De vraag naar een middeldure huurwoning blijft toenemen, waardoor er de komende tien jaar 200.000 extra huurwoningen nodig zijn om aan die vraag te voldoen. Van Gijzel, voormalig parlementslid voor de PvdA en ex-burgemeester van Eindhoven, geeft aan dat “lokaal maatwerk” vereist is. Het rijk zou dit via wet- en regelgeving mogelijk moeten maken.

Op plaatsen waar de middenhuur nu snel verdwijnt zou het mogelijk moeten zijn om huurverhogingen tijdelijk te beperken. Ook zouden corporaties en marktpartijen kleine sociale huurwoningen moeten bijbouwen, waarna grotere woningen kunnen worden overgebracht naar het middensegment. Bovendien stelt Van Gijzel een landelijk digitaal platform voor middenverhuurprojecten voor en een saneringsfonds voor bouwprojecten in de stad, binnen dit segment. Ten slotte wil Van Gijzel dat woningen eenvoudiger aan middeninkomens kunnen worden toegewezen.

Op lokaal niveau zijn al samenwerkingen aangevangen en Van Gijzel geeft aan dat de eerste tenders zijn gestart. Ook zijn in sommige gemeenten investeerders bereid gevonden om voor langere termijn in middenhuur te investeren.

Kritiek op aanbevelingen

Volgens marktpartijen zouden de voorgestelde maatregelen leiden tot juist minder huurwoningen in het middensegment. Ook zou het leiden tot minder nieuwbouw in dit segment. Er klinkt vooral kritiek op het aan banden leggen van de vrije huursector.

Stimulans middensegment niet nodig

Rink Drost (senior marktonderzoeker bij Dura Vermeer) en Friso de Zeeuw (emeritus praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft) zien dat de voorraad huurwoningen in de vrije sector sneller groeit dan verwacht. Dit komt door de onverwachts sterke groei van private huurwoningen. Een lage hypotheekrente en een gedereguleerde huurwetgeving hebben gezorgd voor veel goed verhuurbare koopwoningen.

Door deze ontwikkeling groeit het aanbod in de vrije sector dusdanig sterk dat huurprijzen in grote steden minder stijgen of zelfs dalen. Is het optreden van Van Gijzel overbodig? Dit ligt er aan of de ontwikkeling structureel is. Drost en De Zeeuw denken van wel, zij zien weinig sterke investeringsalternatieven.

De maatregel van Van Gijzel om vrijwel de gehele huursector te reguleren heeft volgens Drost en De Zeeuw op lange termijn weinig effect en tast zekerheden van beleggers aan. Daar stellen ze een alternatief voor: laat de bovengrens van de sociale huursector weer meegroeien met de inflatie. Ook hebben ze kritiek op het woonfinancieringsfonds, omdat dit enkel voor korte termijn-projecten bestemd is. Zoiets zou pas betekenis krijgen bij de voorfinanciering van grote binnenstedelijke transformatieplannen met een gemengd programma. Daarnaast worden woningbouwplannen buiten stedelijk gebied als een goede interventie gezien. Het vergroten van het woningaanbod blijft de beste manier om betaalbaarheid te waarborgen.

Bron: Het Financieele Dagblad