Huurders die uitstel van betaling willen vanwege corona krijgen lang niet altijd hun zin

1 september 2020

Huurders van zowel zakelijk vastgoed als woningen vragen soms bij de verhuurder uitstel van huurbetaling vanwege de coronacrisis. Door terugval in inkomen is het soms lastig of zelfs onmogelijk om de huur te betalen. Niet alle verhuurders zijn welwillend om hier aan mee te werken. Sommige huurders stappen daarom naar de rechter om uitstel voor het betalen van de huur af te dwingen. De rechter gaat hier echter lang niet altijd in mee, de verhuurder wordt in een deel van de aangespannen zaken in het gelijk gesteld. Datzelfde geldt voor aanpassingen in het huurcontract.

‘Omzetverlies is voor rekening van de gebruiker’

De rechter oordeelt in een deel van de aangespannen zaken dat de ondernemer het pand gewoon kan gebruiken. De productie of de dienstverlening kan gewoon doorgaan omdat er geen verbod is opgelegd door de overheid. Dat er omzetverlies optreedt is onderdeel van het ondernemersrisico, zo oordeelde de rechter onder andere in een zaak die was aangespannen door een producent van bouten en schroeven voor de scheepsbouw. Maar er zijn andere zaken waarin de rechter wel in het voordeel van de huurder besliste. Zo hoeft een hotel in Amsterdam voorlopig niet de volledige huurprijs te betalen omdat er aantoonbaar omzetverlies is als gevolg van de coronacrisis en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen.

Huurders die uitstel van betaling willen vanwege corona krijgen lang niet altijd hun zin

Het argument van overmacht wordt door rechters ongegrond verklaard

Rechters gaan in de zaken die huurders aanspannen mee in hun redenering dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Maar dat is nog geen overmacht die uitstel van huurbetaling zonder meer rechtvaardigt. Zo werd ook voetbalclub Vitesse in het ongelijk gesteld door de rechter. De huur voor de Gelredome moest dus gewoon worden betaald, ondanks dat er niet kon worden gevoetbald. Het is volgens advocaten erg lastig om aan te tonen dat er een dusdanig omzetverlies is als gevolg van de coronamaatregelen en dat daardoor het betalen van de huur onmogelijk wordt.

Meer rechtszaken verwacht

In het najaar van 2020 verwachten advocaten meer rechtszaken vanwege de huurbetaling. Bedrijven die meer duidelijkheid hebben over het omzetverlies in de afgelopen en aankomende periode zullen naar verwachting in meer gevallen met de verhuurder in overleg willen over uitstel van huurbetaling of verlaging van de huur vanwege achterblijvende omzet. Als de verhuurder niet welwillend is om coulant te zijn, zal dit naar verwachting leiden tot meer rechtszaken. Hoe de rechter oordeelt zal ook dan per geval verschillen, is de verwachting.

Bron: Het Financieele Dagblad