Huurders blijven weg bij duurzaam distributiecentrum in Amsterdam

31 juli 2023

Een groen distributiecentrum in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, CTPark Amsterdam City genaamd, heeft nog geen huurders kunnen aantrekken. Het concept is gericht op emissieloos goederenvervoer naar het stadscentrum met behulp van elektrische voertuigen, zoals trucks, auto’s en boten. Eigenaar CTP heeft vertrouwen in de duurzame ambities van de gemeente Amsterdam en verwacht dat het centrum over twee jaar volledig verhuurd zal zijn.

Een innovatief project met duurzame ambities

Het distributiecentrum, met een oppervlakte van ruim 120.000 m2, is sinds maart klaar voor gebruik, maar de verhuur verloopt nog niet vlot. CTP richt zich op samenwerking met huurders die efficiënter, duurzamer en met minder CO₂-uitstoot willen werken. Het complex genereert zijn eigen elektriciteit met tien windturbines en 16.000 zonnepanelen en beschikt over een geavanceerd stroomnetwerk om het energieverbruik van huurders te optimaliseren.

Heeft Nederland Distributieland wel toekomst op de lange termijn

Samenwerking en afstemming zijn cruciaal

De verhuurder stelt hoge eisen aan huurders, die hun transport moeten afstemmen met andere gebruikers van het complex. Het doel is om te voorkomen dat half gevulde voertuigen de stad belasten. Samenwerking is essentieel om de uitdagingen van emissieloos transport, zoals de belasting van het stroomnetwerk, gezamenlijk aan te pakken. VolkerWessels is momenteel de enige huurder, maar meerdere potentiële kandidaten worden overwogen.

Prijs als struikelblok voor sommige huurders

Hoewel het concept past bij de emissievrije ambities van de gemeente Amsterdam, kunnen sommige huurders de prijs van het complex als struikelblok ervaren. Toch benadrukt CTP dat bedrijven verder moeten kijken dan alleen de huurprijs en moeten inzien dat investeren in een stadshub voor het laatste deel van het transport gunstig kan zijn voor hun klantenservice in de stad.

Afwachten van de gemeentelijke agenda

De gemeente Amsterdam heeft in 2025 als doel om emissievrij transport te hebben. CTPark Amsterdam past in dit streven, maar het bedrijfsleven wacht af wat de nieuwe Amsterdamse agenda ‘Stedelijke logistiek’ zal brengen en welke visie de wethouder heeft op de toekomst van stadslogistiek. Het bedrijfsleven houdt rekening met de restricties van de gemeente voordat ze zich vestigen op het duurzame distributiecentrum.

Bron: FD.nl