Huurcommissie krijgt kritiek voor het uitsluitend schriftelijk afdoen van huurgeschillen

8 november 2021

Als een huurder een geschil heeft met de verhuurder dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Huurcommissie. Mar deze commissie heeft grote achterstanden bij het afdoen van zaken. Daarom wordt er bij een groot deel van de zaken gekozen voor een schriftelijke afdoening. Daarbij worden beide partijen dus niet mondeling gehoord. Hier komt forse kritiek op. Onderzoeksplatform Investico heeft een intern rapport in handen waarin de werkwijze van de commissie wordt bekritiseerd. In het rapport staat ook dat met deze kritiek niets werd gedaan.

Huurcommissie krijgt kritiek voor het uitsluitend schriftelijk afdoen van huurgeschillen

Kwetsbare huurders de dupe

Vooral sociaal zwakkere huurders zijn de dupe van de wijze waarop de achterstanden bij de Huurcommissie worden weggewerkt. Wordt een huurder in het ongelijk gesteld na een uitspraak die zonder zitting is afgedaan dan kan er schriftelijk verzet worden ingediend. Maar deze groep is vaak niet in staat om een goed pleidooi op papier te zetten, waardoor hen dus onrecht wordt aangedaan. Het recht van hoor en wederhoor wordt op deze manier met voeten getreden, zo concludeert ook een anoniem lid van de commissie in een reactie aan het Financieele Dagblad over deze situatie.

Organisaties voor huurdersbelangen luiden de noodklok

Organisaties die de belangen van huurders behartigen zijn allerminst te spreken over de Huurcommissie. Vanwege de achterstanden kan het twee jaar of langer duren voordat er een uitspraak wordt gedaan. Bij ernstige gebreken aan een huurwoning kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De forse bezuinigingen op de Huurcommissie eisen hun tol. Het budget werd in tien jaar tijd verlaagd van 23 naar 14 miljoen euro. Het aantal locaties waar hoorzittingen worden gehouden nam af van 49 naar 15. Asje van Dijk, de voorzitter van de Huurcommissie, ontkent dat de huidige achterstanden het gevolg zijn van het krappere budget. Ook ontkent hij dat de nieuwe werkwijze ertoe leidt dat het recht van hoor en wederhoor wordt beperkt.

Bron: Het Financieele Dagblad