Huizen verwarmen met energie uit basaltstenen

25 augustus 2020

Om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen worden steeds weer nieuwe innovaties gepresenteerd om huizen op een alternatieve manier te verwarmen. Eén daarvan is het opslaan van zonne-energie in basaltstenen. Deze uitvinding is gedaan door Cees van Nimwegen, voorheen werkzaam bij Philips en tegenwoordig ‘energie uitvinder’. Hij ontwikkelde een batterij die zonne-energie kan opslaan in basalt. In Noord-Brabant is al interesse om er woningen mee te gaan verwarmen. Omdat er ook op bewolkte dagen genoeg energie en warmte moet kunnen worden opgewekt in huizen en andere gebouwen te kunnen verwarmen, moeten er goede batterijen worden ontwikkeld. De huidige generatie opslagmiddelen voldoet nog niet aan de behoefte. Ze lopen snel leeg en bieden niet lang genoeg vermogen.

De batterij voldoet voor 25 huizen

Van Nimwegen heeft een proefopstelling gemaakt van een soort schuur, waarin de installatie is gebouwd. De proefopstelling zoals deze nu beschikbaar is, zou zo’n 25 huizen moeten verwarmen. De Brabantse gemeente Boekel heeft interesse getoond, zij willen een wijk met 36 huizen op deze manier van warmte gaan voorzien. Zowel de Europese Commissie als de provincie Noord-Brabant hebben subsidie toegezegd voor het project in Boekel.

Huizen verwarmen met energie uit basaltstenen

De werking van zonne-energie opslag in basaltstenen

De werking van het opslaan van zonne-energie in basaltstenen is even simpel als uniek. In de proefopstelling lopen buizen waardoor de zonne-energie wordt getransporteerd. Deze energie wordt opgewekt door 50 zonnepanelen die op een naburig veldje zijn opgesteld. Vervolgens wordt de energie opgeslagen in de basaltstenen. Basalt wordt in Europa veel gebruikt voor woningbouw, het is steen die bestaat uit gestolde lava.

Warmteopslag is belangrijk bij de energietransitie

Als over pakweg 30 jaar alle gebouwen in Nederland van het aardgas zijn afgesloten, moeten er alternatieven zijn die voldoen aan alle eisen. Daarbij is warmteopslag heel belangrijk. In Nederland kan immers niet iedere dag een zelfde hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt. Ook als het de hele dag bewolkt is moet een huis comfortabel warm kunnen worden. De uitvinding met basaltstenen die zonne-energie kunnen opslaan is hier een belangrijke bijdrage aan. Het voordeel van opslag in steen is dat dit met zeer hoge temperaturen kan, tot wel 400 oC. Dit soort temperaturen zijn niet haalbaar bij opslag in een waterbassin omdat water verdampt bij 100 oC. Van Nimwegen werkte ruim 5 jaar aan zijn uitvinding en is er uiteraard enorm trots op. Als het project slaagt en er meer interesse komt, draagt hij het graag over aan zijn kinderen. “Als het te veel op werken gaat lijken, dan stop ik”, zegt de pensionado stellig. “Dan is het de beurt aan de volgende generatie”.

Bron: Het Financieele Dagblad