Huisvesting van arbeidsmigranten leidt op sommige plaatsen tot verzet

20 december 2021

De huisvesting van arbeidsmigranten baart op veel plaatsen zorgen. Buitenlandse werknemers worden soms erbarmelijk slecht ondergebracht. Dat moet verbeteren en daarom maken sommige gemeenten plannen om hier iets aan te doen. Maar vooral grootschalige huisvesting stuit op bezwaren van omwonenden, onder andere in Limburg. In Nederland werken zo’n 700.000 arbeidsmigranten, voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa. De meesten werken in de logistiek. In Limburg is bij Venlo een appartementencomplex gebouwd dat woonruimte biedt aan ruim 400 arbeidsmigranten. Geprobeerd wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is er buiten een plek waar wiet gerookt kan worden zodat de bewoners dat niet elders gaan doen.

Klachten over overlast

Op veel plaatsen wordt door omwonenden geklaagd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze veroorzaken overlast door drank- en drugsgebruik. Ook maken sommigen zich schuldig aan strafbare feiten zoals diefstal. Mede oorzaak voor de overlast is dat verhuurders van woningen de panden ‘verkameren’ waardoor er te veel mensen in een woning wonen. Emile Roemer, voormalig leider van de SP, roept namens een speciaal hiervoor ingesteld team waarvan hij voorzitter is, op om de huisvesting voor arbeiders van buiten Nederland te verbeteren. Vooral in midden- en noord Limburg is het aantal arbeidsmigranten fors gegroeid. Deze regio is voor verschillende sectoren, zoals de logistiek maar ook de land- en tuinbouw grotendeels van deze werknemers afhankelijk.

Huisvesting van arbeidsmigranten leidt op sommige plaatsen tot verzet

Grootschalige projecten

Het bedrijf Kafra richt zich specifiek op het huisvesten van arbeidsmigranten. Hiervoor worden mobile homes geplaatst, maar ook projecten gerealiseerd met gestapelde units. Uitgangspunt is dat bewoners een eigen slaapkamer hebben. In de Kafra Tower nabij Venray is dat niet zo, daar zijn 2- en 4-persoonsappartementen, maar die zijn ruim van opzet en hebben een eigen keuken en eigen sanitair. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Een receptionist houdt toezicht en ondersteunt de bewoners als dat nodig is met zaken die zij in Nederland moeten regelen.

Verzet van omwonenden

Vooral de grootschaligheid schiet bij omwonende in Limburg in het verkeerde keelgat. Projecten waarbij honderden arbeidsmigranten van huisvesting worden voorzien worden niet bepaald met gejuich begroet. Daar is geen draagvlak voor in kleine wijken en buurtschappen, is een veel gehoorde mening. Bewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en over het verliezen van de eigen identiteit van hun woongebied. Gemeentebesturen proberen problemen in de kiem te smoren. Zo heeft de gemeente Peel en Maas een Poolse bibliotheek en een Poolse huisarts. Bewoners maken zich zorgen dat de arbeidsmigranten niet meer weggaan. Hoewel gemeenten slechts vergunningen voor een periode van 10 jaar verlenen, is de verwachting dat het aantal buitenlandse arbeiders tot 2030 misschien nog wel zal verdubbelen. Het is dus zaak om hier goed mee om te gaan om ervoor te zorgen dat het verzet van oorspronkelijke bewoners niet de overhand gaat nemen.

Bron: Het Financieele Dagblad