Huiseigenaren maken zich nog niet druk over verduurzaming van hun woning

12 mei 2021

Als eigenaar van een woning moet je aan de slag met verduurzaming. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is driekwart van de woningen nog niet of onvoldoende verduurzaamd. Het SCP pleit er dan ook voor om huiseigenaren hierin te ondersteunen. Als dat niet gebeurt dan wordt de doelstelling om in 2050 alle woningen optimaal te verduurzamen niet gehaald.

Zonnepanelen en isolatie

De belangrijkste maatregelen voor verduurzaming van de woning is het op orde brengen van de isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Driekwart van de huizen in Nederland heeft nog geen zonnepanelen op het dak. Ongeveer de helft van de woningen is nog niet optimaal geïsoleerd. Een belangrijke oorzaak waarom huiseigenaren nog geen maatregelen voor verduurzaming hebben genomen is het kostenaspect. Omdat minder draagkrachtige eigenaren vaak een woning hebben met een lager energielabel is dit volgens het SCP heel urgent. Het SCP pleit ervoor om gebruik te maken van kennis die inmiddels is opgedaan bij verduurzaming, bijvoorbeeld in voorloperswijken. Zo kunnen ook mensen die hun woning niet zelf willen of kunnen verduurzamen worden ondersteund.

Huiseigenaren maken zich nog niet druk over verduurzaming van hun woning

Subsidie is belangrijk

Een grote groep woningbezitters is best bereid om te verduurzamen maar heeft hier simpelweg de financiële middelen niet voor. De kosten per woning voor complete verduurzaming komen al snel op enkele tienduizenden euro’s. Wil de overheid de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen dan zal er ondersteuning moeten komen in de vorm van subsidie. Alleen op die manier kunnen woningeigenaren over de streep worden getrokken. Zolang er nog veel onduidelijk is, bijvoorbeeld over de effectiviteit van alternatieve warmtenetten, zijn velen van hen ook om die reden nog erg terughoudend.

Bron: Stadszaken