Een huis kopen in Nederland opnieuw fors duurder in tweede kwartaal 2021

3 augustus 2021

De prijzen van koopwoningen in Nederland blijven maar stijgen. Volgens het CBS was de gemiddelde prijs van een koophuis in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 13% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste prijsstijging in 20 jaar. Ook in het eerste kwartaal van 2021 was de stijging fors, toen werd een plus van ruim 10% gehaald. De stijging vertoont een landelijk beeld. De tijd dat woningen buiten de Randstad een stuk goedkoper waren lijkt definitief voorbij. De stijging was het grootst in Flevoland, daar werden de huizen in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld ruim 16% duurder.

Een huis kopen in Nederland opnieuw fors duurder in tweede kwartaal 2021

Minder huizen verkocht

Dat de prijs van een koophuis zo hard stijgt heeft wel gevolgen voor het aantal verkochte woningen. In het tweede kwartaal van 2021 werd 4% minder woningen verkocht. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de daling zelfs 20%. De daling kan deels worden verklaard doordat starters op de woningmarkt tot 1 april voor elke woning geen overdrachtsbelasting hoefden te betalen. Vanaf 1 april geldt een maximale koopprijs van 400.000 euro. Veel jongeren onder de 35 die voor deze regeling in aanmerking kwamen sloegen nog snel hun slag in de eerste 3 maanden van het jaar. Ook investeerders kopen nu minder omdat zij tot 1 januari 2021 nog profiteerden van een overdrachtsbelasting van 5%, deze bedraagt nu 8%.

NVM geeft een nog snellere stijging

De Nederlandse Vereniging van Makelaars kwam begin juli 2021 met nog hogere percentages voor het stijgen van de prijs van een koophuis. Dit houdt verband met het feit dat zij alleen de prijzen noteren van de bij de NVM aangesloten makelaars. Het CBS, dat samenwerkt met het Kadaster, gaat uit van de prijzen die op de koopakte staat zodra deze bij de notaris passeert. Sommige voorlopige koopcontracten leiden niet tot verkoop. Kopers schrappen soms het voorbehoud van financiering uit angst het huis mis te lopen. Als de koop dan niet doorgaat omdat de financiering niet rond komt dan kost ze dat een boete, maar die nemen ze kennelijk graag voor lief. Het CBS en Kadaster gaan bij hu8n berekening uit van de verkoopprijzen op de voorlopige koopakte.

Bron: Het Financieele Dagblad