Hugo de Jonge spoort huiseigenaren aan om serieus te werken aan verduurzaming van hun woning

17 juni 2022

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteert in 2022 de ene na de andere nota over verduurzaming van woningen. Hij is van mening dat de tijd er rijp voor is omdat energiekosten sterk stijgen waardoor steeds meer huiseigenaren over de streep worden getrokken om te investeren. De ambities uit het regeerakkoord van Rutte IV liegen er niet om: Een half miljoen woningen aangesloten op een warmtenet, 1 miljoen warmtepompen geïnstalleerd en 2,5 miljoen woningen geïsoleerd. En dat allemaal in 2030.

Zes beleidsprogramma

De minister laat er geen gras over groeien. Eind mei presenteerde hij het 4e beleidsprogramma over de woningmarkt, getiteld Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Met de plannen die worden gepresenteerd worden flinke stappen gezet om de CO2 uitstoot vanaf 2030 met 60% te reduceren. Zowel particuliere huiseigenaren als verhuurders krijgen te maken met vergaande maatregelen. De verplichting om vanaf 2026 een cv ketel te vervangen door een duurzaam alternatief geldt voor alle huiseigenaren. Corporaties mogen vanaf 2028 een woning alleen nog verhuren als deze minimaal energielabel D heeft.

Vanaf 2030 geldt die verplichting ook voor particuliere verhuurders. Om ook huiseigenaren met een laag inkomen tegemoet te komen, komen er leningen voor verduurzaming met een extra lage rente. Daarnaast gaat de subsidie omhoog van 20% naar 30%. De minister is positief over de haalbaarheid van de plannen. Niet alleen hij en zijn ministerie werken er hard aan, ook lagere overheden tonen bereidheid om de ambities waar te maken, zo constateert De Jonge.

Hugo de Jonge spoort huiseigenaren aan om serieus te werken aan verduurzaming van hun woning

Iedereen krijgt hulp bij verduurzaming

De verduurzaming van woningen moet voor iedereen haalbaar zijn. Daarom krijgen mensen met een inkomen tot 40.000 bruto per jaar hulp van de overheid. Zij komen in aanmerking voor een renteloze lening. Verdien je meer dan kun je lenen tegen een laag rentepercentage. Huiseigenaren die een echt laag inkomen hebben kunnen zelfs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten die niet hoeft te worden terugbetaald. Iedere huiseigenaar die niet bij een bank terecht kan voor een lening kan geld lenen bij het speciaal hiervoor in het leven geroepen Warmtefonds. De stijgende kosten voor met name aardgas trekken steeds meer mensen over de streep om te verduurzamen.

Klimaat en verduurzaming speerpunten van het kabinet

Minister De Jonge vindt het een goede zaak dat dit kabinet weer een minister voor VRO heeft en dat er een minister is voor Klimaat en Energie. Op deze manier kan de verduurzaming van woningen goed worden aangepakt. Het is geen neventaak meer van de minister van Binnenlandse Zaken zoals in het vorige kabinet. Met de financiering moet het volgens De Jonge wel goed komen. Zijn enige punt van zorg is het enorme tekort aan vakmensen voor de bouw van nieuwe, duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande huizen.

Bron: NRC