Hoop is de belangrijkste drijfveer voor zakelijk succes

1 november 2018

De Amerikaanse onderzoeker Marin Seligman concludeerde in de jaren zestig van de vorige eeuw dat veel mensen last hebben van aangeleerde hulpeloosheid. Mensen zijn in staat om, als ze in een situatie belanden die ze niet prettig vinden, een soort passiviteit te vertonen die ervoor zorgt dat ze geen actie ondernemen om die situatie te veranderen. Met andere woorden: Iemand die zijn baan verliest gaat op de bank zitten met een houding van ‘ik vind toch nooit meer een baan, dus waarom zou ik er moeite voor doen’. Maar een halve eeuw later concludeert hij dat het mogelijk toch anders in elkaar zit.

Hoop is de redding in veel situaties

Seligman concludeert in ene vervolgonderzoek dat het niet de hulpeloosheid is die aangeleerd moet worden maar juist de hoop om een negatieve gebeurtenis of ogenschijnlijk hopeloze situatie het hoofd te bieden. Want zolang men hoop koestert is er kans op het doorbreken van een negatieve spiraal. Psychologen concluderen dat mensen die hoopvol zijn gezonder en gelukkiger zijn. Ze presteren daardoor ook beter en zijn dus beter in staat om een negatieve situatie effectief het hoofd te bieden.

Hopen kun je leren

Hoop is niet aangeboren, hoewel sommige mensen er beter in zijn dan anderen. Maar je kunt jezelf leren om te hopen. Hiervoor is het belangrijk dat je je richt op de toekomst. Stel jezelf een doel waar je naartoe wilt werken. Vervolgens is het zaak te bedenken hoe je je doel wilt bereiken. Bedenk daarbij dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Maak tot slot een inschatting van de tegenslagen die je daarbij kunt ondervinden en hoe je die het beste het hoofd kunt bieden.

Hoop bieden is een goede eigenschap van leiders

Als een bedrijf of afdeling wordt geleid door iemand die zijn ondergeschikten hoop  geeft dan heeft dat een positieve uitwerking op het personeel. Als de leider een positieve instelling heeft en dit ook uitstraalt dan zal dit zeker zijn weerslag hebben op de prestaties binnen het bedrijf. Daarom is dit ene belangrijk punt bij het aanstellen van leiders. Een leider die niet alleen  gericht is op macht en geld is zijn salaris meer dan waard.

Bron: NRC.next