Honderden bouwprojecten voor de zorg in Nederland

10 april 2023

De komende jaren zullen vastgoedbedrijven veel investeren in bouwprojecten voor de zorg. Het gaat dan zowel om cure als care instellingen. Er komen steeds meer ouderen en onder hen is een groep die intensieve zorg nodig heeft. Dat vraagt specifieke huisvesting. De markt voor soort vastgoed zit dan ook flink in de lift. Niet alleen Nederlandse maar ook buitenlandse investeerders staan ervoor in de rij. Bijna 800 projecten zitten in de planning, maar het aantal projecten in vergevorderd stadium is gering, dit zijn er maar 244. Slechts 12% van de opdrachten is inmiddels gegund. Twintig procent is nog in de ontwikkelende fase.

Verschillende projecten

Als we spreken over bouwprojecten voor de zorg dan gaat het om verschillende soorten vastgoed. Hieronder vallen praktijkruimten voor zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten, ziekenhuizen, verpleeginstellingen en de grootste groep: woonzorgcomplexen. Veel van deze bouwplannen zijn erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit is een nadrukkelijke wens van de overheid. De meeste vierkante meters zorgvastgoed worden gebouwd in de provincies Noord-Brabant en Noord- en Zuid-Holland. Deze provincies hebben de meeste inwoners en daar zal de vergrijzing dus het duidelijkst voelbaar gaan worden. Flevoland en Zeeland zijn de dunst bevolkte provincies. Hier wordt dan ook het minste gebouwd voor de zorg.

Kleine projecten

Kijkend naar de waarde van projecten valt op dat bouwprojecten voor de zorg relatief kleinschalig zijn. Slechts 1 van de bijna 800 projecten heeft een waarde van meer dan 1 miljard. Het merendeel zit in de categorie 2 en 50 miljoen euro. In 2023 worden relatief veel woonzorgcomplexen opgeleverd. Daarna ligt de piek vooral bij gezondheidscentra.

Bron: Cobouw