Hogere inflatie zorgt voor nieuwe stijging van de hypotheekrente

25 januari 2022

De stijging van de hypotheekrente lijkt door te zetten. Sinds de laatste maanden van 2020 kroop de rente die wordt berekend voor de lening voor de aankoop van een huis omhoog. In januari kondigen grote hypotheekverstrekkers zoals ING, Rabobank en Volksbank aan dat de rente opnieuw omhoog gaat. De belangrijkste oorzaak is de hoge inflatie. Daardoor moet er op de kapitaalmarkt meer geld worden betaald voor leningen. Volgens de Van Bruggen Adviesgroep gaat het om serieuze verhogingen met 7 tot 8 honderdste procentpunt. Vooral wie de rente voor langere tijd, dus 10 of 20 jaar, wil vastzetten krijgt te maken met aangepaste tarieven.

Hogere inflatie zorgt voor nieuwe stijging van de hypotheekrente

Minder scherpe concurrentietarieven

Wat vooral opvalt bij de stijging van de hypotheekrente is dat de tarieven vooral stijgen op leningen die zo ongeveer iedere bank aanbiedt, zoals een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De concurrentie daar was groot, waardoor aanbieders zich genoodzaakt zagen om te stunten. Nu er minder hypotheken worden verstrekt, omdat er simpelweg minder aanbod van koopwoningen is vanwege de hoge prijzen, is het concurrentieaspect van minder groot belang.

Ruimte voor verdere stijging

Nu de marktrente omhoog gaat kunnen banken het zich veroorloven om hun hypotheekrente ook te laten stijgen zonder dat dit ten koste gaat van hun concurrentiepositie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de rente met nog eens 10 honderdste punt omhoog gaat. Als de marktrente blijft stijgen, dan heeft dat uiteraard ook tot gevolg dat de hypotheekrente verder omhoog gaat. Grote stijgingen worden echter niet verwacht. Er is nog steeds sprake van veel concurrentie wat de stijging van de hypotheekrente zal beperken. De tarieven blijven, ook als een lichte stijging aanhoudt, historisch laag.

Bron: Het Financieele Dagblad