De Hoge Raad oordeelt dat bouwers geen volledig inzicht hoeven geven in de kosten van meerwerk

16 augustus 2022

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak die handelt over de informatieplicht bij de kosten van meerwerk. Daaruit blijkt dat aannemers niet verplicht zijn om hun opdrachtgever tot in detail te informeren over de kosten van meerwerk bij een bouwproject. De procureur-generaal had, voorafgaand aan de uitspraak, al in februari 2022 een conclusie op papier gezet. De Raad besloot om deze conclusie niet te volgen. Aannemers zijn uiteraard blij met de uitspraak.

Wanneer moet de aannemer waarschuwen?

Het is niet geheel helder wanneer een aannemer moet waarschuwen voor een prijsverhoging van meerwerk. Er is namelijk sprake van een ‘tenzij-bepaling’ in de wet. Die stelt dat waarschuwen niet hoeft als de opdrachtgever zelf redelijkerwijs had kunnen weten dat de kosten hoger zouden zijn. Maar nu is de vraag: Wanneer is dit van toepassing? Het arrest van de Hoge Raad komt erop neer dat de opdrachtgever alleen hoeft aan te geven dat er meerkosten zijn. Als de opdrachtgever wil weten hoe hoog deze kosten zijn dan moet deze zelf bij de uitvoerend aannemer informeren. Doet hij dat niet dan mag worden aangenomen dat de opdrachtgever kennelijk voldoende is geïnformeerd en mag het meerwerk worden uitgevoerd voor rekening van de opdrachtgever.

De Hoge Raad oordeelt dat bouwers geen volledig inzicht hoeven geven in de kosten van meerwerk

De aanleiding voor het arrest

De aanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad over de informatieplicht bij meerwerk was een zaak aangespannen door een opdrachtgever die aanvankelijk een aanneemsom had van 9.000 euro. De aannemer voerde echter meerwerk uit met stalen balken ter waarde van zo’n 35.000 euro. De opdrachtgever weigerde deze extra kosten te betalen maar werd eerst door het hooggerechtshof en later dus door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De opdrachtgever had aangegeven te snappen dat de kosten hoger zouden worden. Hij verzuimde echter vooraf te informeren hoeveel hoger de kosten zouden worden. De aannemer mocht ervan uit gaan dat de opdrachtgever akkoord ging met de prijsverhoging.

Redelijk rijs voor meerwerk

De aannemer moet kunnen aantonen dat hij een redelijke prijs vraagt voor het meerwerk. Dat doet hij aan de hand van zijn overige prijsstellingen. Als een aannemer aan de hand van voorbeeld niet kan aantonen dat zijn prijs redelijk is wordt er gekeken naar wat andere aannemers voor een vergelijkbare klus zouden vragen en zo beoordeeld of de prijs acceptabel is. De Hoge Raad adviseert in het arrest aan aannemers om opdrachtgevers tijdig en bij voorkeur schriftelijk te informeren over meerwerk en hierbij ook een prijsopgave of in ieder geval indicatie te doen. Doet de aannemer dit laatste niet dan is het aan de opdrachtgever om hiernaar te vragen zodat een goede afweging kan worden gemaakt. Als deze vraag achterwege blijft mag de aannemer ervan uit gaan dat de opdrachtgever akkoord gaat.

Bron: Cobouw