Het Hofje van Nieuwkoop: een rijtjeshuizenpaleis met geschiedenis

16 oktober 2023

Het gewone rijtjeshuis in de Nederlandse geschiedenis

Het rijtjeshuis, het meest alledaagse type woning in Nederland, heeft een opmerkelijke geschiedenis. Van de acht miljoen woningen in Nederland is 42 procent een rijtjeshuis. Deze vorm van huisvesting werd pas dominant na de Tweede Wereldoorlog, vooral tussen 1975 en 1985.

Sociale woningbouw en hofjes in de Gouden EeuwEen huis kopen om te verhuren, pas op de valkuilen

Tijdens de Gouden Eeuw werden hofjes van liefdadigheid gebouwd, vaak gesticht door kerkelijke genootschappen en rijke burgers. Deze hofjes, ontworpen als op kloosters lijkende omgevingen met identieke rijtjeshuizen, boden huisvesting aan deugdzame armen, voornamelijk weduwen. Echter, ze deden weinig om de toenmalige woningnood op te lossen.

Uniek voorbeeld

Het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag is een bijzonder voorbeeld van een zeventiende-eeuws hofje. In 1657 bepaalde Johan de Bruyn van Buytewech dat zijn nalatenschap een hofje voor de allerarmste weduwen moest worden. Het ontwerp van architect Pieter Post gaf het hofje een paleiselijk aanzien, zonder de gebruikelijke kapel, en was bedoeld voor weduwen ongeacht hun religie.

Het Hofje van Nieuwkoop in de moderne tijd

Het Hofje van Nieuwkoop, hoewel omringd door de moderne stad, blijft vrijwel onveranderd. Met zijn imposante muren en gesloten karakter functioneert het nu als een gated community. De rijtjeshuizen, verhuurd aan alleenstaanden van alle leeftijden, zijn gerestaureerd met behoud van hun 17de-eeuwse karakter, inclusief rode luiken en een tuin in Hollands-classicistische stijl.

Het enige rijtjeshuizenpaleis in Nederland

Het Hofje van Nieuwkoop blijft een uniek voorbeeld van de evolutie van het rijtjeshuis in Nederland, van een oplossing voor de woningnood in de Gouden Eeuw tot een modern, gesloten gemeenschap met behoud van historisch karakter.

Bron: nrc.nl